BEELDBESTEKKEN VOOR UITVOERENDE MEDEWERKERS

CURSUS KOSTEN: € 1.095,- BTW VRIJ 2 DAGDELEN MAX 15 DEELNEMERS

In deze cursus wordt aandacht besteed op de naleving van de uitvoering van beeldbestekken in de openbare ruimte. De deelnemer leert op een efficiënte en effectieve manier omgaan met de uitvoering van een beeldbestek. Er wordt niet langer gekeken naar de frequentie van onderhoud aan openbare ruimtes, maar het uiteindelijke beeld is belangrijk om kwaliteit te borgen. Dit betekent dat het belangrijk is dat de openbare ruimte voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Om dit vast te stellen wordt het beeldbestek gebruikt.

Maatwerk

Deze cursus wordt alleen uitgevoerd als maatwerkcursus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van een beeldbestekken.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is beeldbestek?
  • Hoe werkt het?
  • Kwaliteit en kwantiteit
  • Kwaliteitscatalogus openbare ruimte
  • Bepalen van kwaliteitsbeelden
  • Bepalen van moment van onderhoud
  • Schouwen
  • Plannen en organiseren
  • Communicatie over beeldbestek
  • Benadering van een beeldbestek

Resultaat

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  een certificaat “Beeldbestekken voor medewerkers”.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Beeldbestekken voor uitvoerende medewerkers

Geslacht

Aanmelden: Beeldbestekken voor uitvoerende medewerkers

Geslacht