Voordelen

De Rijksoverheid stimuleert volwassenen om te blijven leren.  Dat is nodig om volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij en om aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. De overheid werkt hierbij samen met werkgevers, scholen, provincies, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden.

De Rijksoverheid stimuleert scholing van volwassenen om meerdere redenen:

  • De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe komen ervoor in de plaats. Denk aan het maken van apps, het programmeren van robots of het ontwikkelen van nanotechnologie.
  • Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. De concurrentie neemt toe, ook internationaal. Bij reorganisaties is voor sommige werknemers dan geen plaats meer. Daarom is het kunnen wisselen van beroep en branches steeds belangrijk geworden om zeker te zijn van werk.
  • De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed te kunnen lezen en rekenen en om overweg te kunnen met bijvoorbeeld computers.

Lees hier meer over: