Gewasbescherming

Veilig en maatschappelijk verantwoord omgaan met gewasbescherming vraagt om kennis en vaardigheden in het gericht toepassen van de juiste maatregelen en beschermingsmiddelen.

Iedereen die beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen en biociden werkt, heeft een ‘bewijs van vakbekwaamheid’ nodig. Een bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Tijdens de geldigheidsperiode dien je meerdere verlengingsbijeenkomsten te volgen. Dit houdt de kennis actueel en helpt een nieuw vakbekwaamheidsbewijs te krijgen.

LICENTIES GEWASBESCHERMING

Er bestaan verschillende vakbekwaamheidsbewijzen voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen en biociden. TerraNext verzorgt cursussen en verlengingsbijeenkomsten voor alle verschillende vakbekwaamheidsbewijzen. 

 • Uitvoeren Gewasbescherming (UG); dit bewijs is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Ook agrariërs geboren voor 01-01-1996 mogen volstaan met UG voor de toepassing binnen de eigen bedrijfsvoering.
 • Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (BG); dit bewijs is voor iedere professionele gebruiker of adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Distribueren Bestrijdingsmiddelen (DG); dit bewijs is voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen.

AANVULLENDE VAKBEKWAAMHEDEN

Bij TerraNext kunt u ook uw vakbekwaamheidsbewijs voor de chemische bestrijding van knagend en/of gravend ongedierte zoals muizen, ratten en mollen te behalen. Een overzicht van deze licenties:

 • IPM-KBA 
  Op agrarische bedrijven geldt vanaf 1 januari 2023 de geïntegreerde aanpak voor zowel binnen als buiten bedrijfsgebouwen. Dat betekent: Eerst voorkomen (bedrijfshygiëne en bouwkundige maatregelen, dan genezen (niet chemische bestrijding en uiteindelijk inzet van rodenticiden). Bij toepassing van rodenticiden mag u deze alleen gebruiken als sluitstuk bij geïntegreerde aanpak. Daarvoor is de persoonslicentie noodzakelijk en moet er een bedrijfscertificering worden aangevraagd.
  Persoonslicentie IPM-KBA
  Bij voldoende resultaat op landelijk digitaal examen IPM-KBA, wordt het vakbekwaamheidsbewijs afgegeven door Bureau Erkenningen. Dit bewijs is vijf jaar geldig.
  Bedrijfscertificering
  Dient te worden aangevraagd via Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (www.kpmb.nl). Op het tabblad Stichting KPMB en dan IPM knaagdierbestrijding wordt een en ander verder uitgelegd. Op www.ipm2023.nl staat ook extra uitleg en antwoorden op veel gestelde vragen.

 • Mollen– en woelrattenbestrijding
  Het werken met middelen op basis van fosforwaterstof is effectief en diervriendelijk, maar is aan strenge eisen verbonden.

VERLENGINGSVERPLICHTING

Een vakbekwaamheidsbewijs is vijf jaar geldig en gaat in op de datum van afgifte van het getuigschrift of diploma. Om het geldig te houden, dien je aantoonbaar bijscholingsuren te volgen. TerraNext biedt een gevarieerd aanbod aan erkende kennisbijeenkomsten. Dit doen wij zowel zelfstandig als in samenwerking met het agrarisch bedrijfsleven. 

Meer informatie over licenties gewasbescherming en persoonlijke studievorderingen zijn te vinden op de website van Bureau Erkenningen www.erkenningen.nl.

Vragen?

foto van Derk Evert Waalkens

Derk Evert Waalkens

Accountmanager
06-54757702

foto van Fokko Kupers

Fokko Kupers

Accountmanager
06-31042568