Gewasbescherming

Veilig en maatschappelijk verantwoord omgaan met gewasbescherming vraagt om kennis en vaardigheden in het gericht toepassen van de juiste maatregelen en beschermingsmiddelen.

Iedereen die beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen en biociden werkt, heeft een ‘bewijs van vakbekwaamheid’ nodig. Een bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Tijdens de geldigheidsperiode dien je meerdere verlengingsbijeenkomsten te volgen. Dit houdt de kennis actueel en helpt een nieuw vakbekwaamheidsbewijs te krijgen.

Licenties gewasbescherming

Er bestaan verschillende vakbekwaamheidsbewijzen voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen en biociden. TerraNext verzorgt cursussen en verlengingsbijeenkomsten voor alle verschillende vakbekwaamheidsbewijzen. 

  • Uitvoeren Gewasbescherming (UG); dit bewijs is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Ook agrariërs geboren voor 01-01-1996 mogen volstaan met UG voor de toepassing binnen de eigen bedrijfsvoering.
  • Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (BG); dit bewijs voor iedere professionele gebruiker of adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Distribueren Bestrijdingsmiddelen (DG); dit bewijs is er voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen.


In het schema “wie moet wat” staat weergegeven wanneer welk vakbekwaamheidsbewijs nodig is.


Aanvullende vakbekwaamheden

Ook voor de chemische bestrijding van knagend en/of gravend ongedierte zoals muizen, ratten en mollen is een (aanvullend) vakbekwaamheidsbewijs vereist. Een overzicht van deze licenties:

  • KBA (knaagdierbeheersing agrarische bedrijven). Hiermee mag je binnen de bedrijfsgebouwen muizen en ratten bestrijden. Dit kan als aanvulling op Uitvoeren Gewasbescherming of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Als je één van deze vakbekwaamheden niet hebt is een aanvullend examen vereist.
  • KBA-GB (knaagdierbeheersing agrarische bedrijven, gebruik buiten).  Wanneer je van plan bent om biociden in te zetten op het erf buiten de bedrijfsgebouwen, dan is een aanvullende cursus met examen vereist.
    LET OP: Vanaf 2023 zullen er nieuwe eisen gaan gelden voor het bestrijden van knaagdieren op het eigen agrarisch terrein. IPM-KBA gaat dan de huidige KBA(-GB) licentie vervangen die dan vanaf dat moment komt te vervallen. Met de licentie IPM-KBA is het uitsluitend mogelijk om bestrijdingen uit te voeren op het eigen agrarische terrein. 
  • Mollen– en woelrattenbestrijding. Het werken met middelen op basis van fosforwaterstof is effectief en diervriendelijk, maar is aan strenge eisen verbonden.

Verlengingsverplichting

Een vakbekwaamheidsbewijs is vijf jaar geldig en gaat in op de datum van afgifte van het getuigschrift of diploma. Om het geldig te houden, dien je aantoonbaar bijscholingsuren te volgen. Zie hier het verlengingsschema

TerraNext biedt een gevarieerd aanbod aan erkende kennisbijeenkomsten. Dit doen wij zowel zelfstandig als in samenwerking met het agrarisch bedrijfsleven. Daarnaast bieden wij een online kennisbijeenkomst Veiligheid & Techniek aan. 


Meer informatie over licenties gewasbescherming en persoonlijke studievorderingen zijn te vinden op de website van Bureau Erkenningen www.erkenningen.nl

Vragen?

foto van Derk Evert Waalkens

Derk Evert Waalkens

Accountmanager
06-54757702

foto van Fokko Kupers

Fokko Kupers

Accountmanager
06-31042568