BASISCURSUS BOSMAAIEN

CURSUS KOSTEN: € 365,00 BTW VRIJ 2 DAGEN MAX 10 DEELNEMERS

Na deze cursus kunnen deelnemers veilig en verantwoord maaiwerkzaamheden uitvoeren met de bosmaaier. Na het volgen van deze cursus voldoet de deelnemer aan de Arbo-verplichting.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op mensen die (beroepsmatig) met de bosmaaier werken in de groene sector. Voor de cursus geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Hierbij moet worden aangetekend dat de leeftijd van 16 jaar alleen geldt in een leersituatie, onder deskundige begeleiding. Om zelfstandig te mogen werken met deze machine geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. 

Inhoud

Tijdens deze cursus wordt het veilig en verantwoord gebruik van de bosmaaier voor de dagelijkse praktijk aangeleerd. Dit houdt in: het maaien van grasbegroeiingen, ruigten en obstakels. De deelnemer leert werken met de volgende maaigarnituren: draadkop, slagmes en/of hakselmes. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbo-wet en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
  • onderhoud van de bosmaaier, hulpmiddelen en draagstellen
  • bedrijfsklaar maken van de bosmaaier
  • afstellen draagstel
  • nieuwe technische ontwikkelingen en veiligheidsaspecten
  • maaitechnieken en maaibeeld


De cursus bestaat uit theoretische en praktische vaardigheden waarbij de deelnemers zelfstandig aan de slag gaan met de bosmaaier. 

Het werken met zaagbladen is niet standaard opgenomen in deze cursus, maar is zeker wel mogelijk. De verdieping neemt 1 volledige dag in beslag en kost € 185,00 p.p.

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum

Meld je alvast aan https://verdergroeieninjevak.terranext.nl/cursus/basiscursus-bosmaaien

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Basiscursus bosmaaien

Geslacht

Aanmelden: Basiscursus bosmaaien

Geslacht