Visie en missie

TerraNext is onderdeel van Terra en daarmee van Onderwijsgroep Noord. Als TerraNext delen we dus de merkbelofte, de visie op onderwijs, de kernwaarden en de ambitie van Terra.

Visie Terra

Wij willen onderwijs zien dat de toon zet waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Wij willen betekenisvol onderwijs zien, onderwijs dat geen andere grenzen accepteert dan de grenzen van de ambities en talenten van mensen die aan haar worden toevertrouwd. Betekenisvol onderwijs dat (jonge) mensen uitdaagt om te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. Steevast vanuit de overtuiging dat iedereen iets wil en kan betekenen voor anderen. Zo creƫert onderwijs mede de voorwaarden voor mensen om waardevol te zijn en te kunnen presteren: in hun persoonlijke leven, in hun professionele leven en als burger in onze samenleving (een leven lang leren). Dat geldt voor onze leerlingen en voor onze medewerkers.

Missie TerraNext

TerraNext wil opleidingspartner zijn in de groen 'plus' -sector. Wij willen een lerende organisatie zijn, die een hoge kwaliteitsstandaard hanteert en een sterke binding heeft met de beroepspraktijk. Wij streven ernaar om mensen en organisaties voor te bereiden op morgen.