MEDEWERKER ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN

CURSUS KOSTEN: € 645 BTW vrij 4 DAGEN MAX 10 DEELNEMERS

In company training

Deze cursus wordt alleen in company aangeboden. Wilt u een cursus aanvragen voor uw medewerkers, neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

Inhoud

Tijdens deze cursus leer je hoe je op deskundige wijze onderhoud kunt uitvoeren op begraafplaatsen. Het accent van de cursus ligt op het dagelijkse beheer en hoe je op een professionele, veilige en respectvolle wijze de begraafplaats kunt onderhouden. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Theorie 2 dagdelen
 • Persoonlijke veiligheid en arbeidsomstandigheden;
 • Omgaan met de dood
 • Communiceren met bezoekers, nabestaanden en begrafenisondernemers;
 • Beheer en onderhoud van het groen en andere vormen van beheer, zoals ecologisch beheer
 • Kennis van (beeld-) bestekken
 • Flora- en Faunawet
 • Praktijk 6 dagdelen
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
  • Gedenktekens en materialen onderhouden;
  • Beheer en onderhoud van het groen en houtachtigen;
 • Veilig werken met gereedschappen en tuin- en parkmachines
  • Dagelijks onderhoud en controle van en veilig werken met motor-, elektrische- en accugereedschappen. 
 • Bezoek aan 1 of 2 begraafplaatsen
  • Ontdekken van verschillen in beheer en inrichting

Resultaat

Na deelname aan de cursus ontvangt u een getuigschrift.    

Datum

Deze cursus wordt alleen in company aangeboden. Wilt u een cursus aanvragen voor uw medewerkers, neem dan contact op met een van onze accountmanagers.


MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Medewerker Onderhoud Begraafplaatsen

Geslacht

Aanmelden: Medewerker Onderhoud Begraafplaatsen

Geslacht