BEELDBESTEKKEN VOOR UITVOERDERS EN OPZICHTERS

CURSUS KOSTEN: € 2.190,- BTW VRIJ 4 DAGDELEN MAX 15 DEELNEMERS

In deze cursus wordt aandacht besteed op de naleving van de uitvoering van beeldbestekken in de openbare ruimte. De deelnemer leert omgaan met de controle en toezicht bij de uitvoering van beeldbestekken van eigen werknemers en dat van aannemers.

Maatwerk

Deze cursus wordt alleen uitgevoerd als maatwerkcursus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op direct leidinggevenden die in hun dagelijks werk (groenvoorziening) te maken krijgen met beeldbestekken. Deze leidinggevenden hebben voornamelijk te maken met de controle en toezicht op de uitvoering van onderhoud in de openbare ruimte, waarbij deze beeldbestekken van toepassing zijn.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Resultaatsverplichtingen in het bestek;
  • Keuring van het werk;
  • Bestekadministratie;
  • Kenmerken en risico’s van een beeldbestek;
  • Controles tijdens de uitvoering;
  • Schouwen;
  • Werken met een protocol monitoring beeldbestekken;
  • Meer- en minderwerk;
  • De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte.

Verder zal aan de hand van praktijksituaties opdrachten gemaakt moeten worden, waarin u zelf op zoek moet naar bepalingen voor het beeldbestek.

Resultaat

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  een certificaat “Beeldbestekken voor leidinggevenden”.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Beeldbestekken voor uitvoerders en opzichters

Geslacht

Aanmelden: Beeldbestekken voor uitvoerders en opzichters

Geslacht