BASISCURSUS SNOEIEN

CURSUS KOSTEN: €552,- BTW VRIJ 10 DAGDELEN

Deze cursus is gericht op medewerkers van groenvoorziening- of hoveniersbedrijven, gemeenten en particulieren en heeft als doel het leren toepassen van snoeitechnieken bij heesters.

Inhoud
Het uitgangspunt van het toepassen van snoeitechnieken is dat de vorm van de heester geen geweld aan mag worden gedaan. Evenals kennis over het gebruik van plantmateriaal.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • herkennen van heesters t.b.v. het snoeien
  • onderhoudssnoei
  • snoeitijdstippen
  • groeiomstandigheden
  • gebruik en onderhoud snoeigereedschappen
  • (persoonlijke) veiligheid
  • relevante kennis van Wet natuurbescherming, flora en fauna.

Resultaat
De cursus wordt afgesloten met een getuigschrift.

Aanmelden
Je kunt je aamelden voor de wachtlijst via de knop Data en aanmelden. De cursus wordt gepland bij voldoende deelname.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GROEN

Aanmelden: Basiscursus snoeien

Geslacht

Aanmelden: Basiscursus snoeien

Geslacht