image description

VHG Branche-opleiding

TerraNext is een licentieschool voor de VHG Branche-opleidingen. We zijn nauw gelieerd aan branchevereniging VHG en hebben als doel het bevorderen van het vakonderwijs in de hoveniers- en groenvoorzieningsector.

De VHG Branche-opleiding is een vakopleiding die in de avonduren gegeven wordt en richt zich speciaal op werkenden in de sector of mensen die in de toekomst in de sector willen gaan werken. De inhoud van de opleiding is  alleen op het vak gericht en wordt door deelnemers en bedrijven hoog gewaardeerd.

De opleiding duurt drie jaar en is onderverdeeld in drie niveaus:

Assistent Hovenier

De opleiding Assistent Hovenier is speciaal voor instromende doelgroepen vanuit bijvoorbeeld de Wajong of de SW, etc. De opleiding geeft voldoende kennis en vaardigheden mee om een start te maken als assistent medewerker in de groene sector. De opleiding is ook uitstekend geschikt voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Lees hier meer over de opleiding Assistent Hovenier.

Aankomend Hovenier

De opleiding Aankomend Hovenier is het eerste jaar van de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In deze praktijkgerichte avondopleiding leert de deelnemer de basisvaardigheden van het hoveniersvak. Vaktechniek staat centraal. Dus geen algemene vakken zoals Nederlands en rekenen, maar wel plantenkennis en vooral veel praktische instructie. Na deze opleiding kan de deelnemer doorstromen naar de opleiding Hovenier en Vakbekwaam Hovenier. Lees hier meer over de opleiding Aankomend Hovenier. 

Hovenier

De opleiding Hovenier is het tweede jaar van de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit leerjaar leert de deelnemer de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en van de tuintechniek. Vaktechniek staat centraal. Dus geen algemene vakken zoals Nederlands en rekenen, maar wel plantenkennis en vooral veel praktische instructie. Na deze opleiding kan de deelnemer doorstromen naar de opleiding Vakbekwaam Hovenier. Lees hier meer over opleiding Hovenier.

Vakbekwaam Hovenier

De opleiding Vakbekwaam Hovenier is het sluitstuk van de VHG Branche-opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit derde leerjaar vindt verder verdieping plaats en specialiseert de deelnemer zich in één of beide afstudeerrichtingen: Aanleg en Onderhoud of Tuinontwerp. Ook in deze opleiding staat de vaktechniek centraal. Lees hier meer over opleiding Vakbekwaam Hovenier.

Aankomend Projectleider

De opleiding Aankomend Projectleider is gestart in het schooljaar 2014-2015 en is ontstaan vanuit een vraag van scholen en bedrijven. Deze opleiding richt zich op degene die vaktechnisch goed onderlegd is en de stap wil maken naar een leidinggevende functie. Binnen deze opleiding krijgen zij de kennis en vaardigheden aangeleverd om deze stap te gaan maken.  

In deze opleiding staan dus geen vaktechnische zaken centraal, maar wel alles wat er komt kijken bij het realiseren van projecten van acquisitie tot nacalculatie. Lees hier meer over de opleiding Aankomend Projectleider.

Video