NKC NIVEAU 3: VELLEN ZONDER HULPMIDDELEN VAN RECHTOPSTAANDE BOMEN (15-30 CM)

CURSUS KOSTEN: Maatwerk 3 DAGEN MAX 8 DEELNEMERS

De cursus is voor (semi-) professionele en amateur kettingzaaggebruikers. Vanuit de Arbo-wetgeving is een minimum leeftijd van 18 jaar verplicht.

Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm is een certificaat waarbij weer meer competenties vereist zijn dan bij ‘Korten van liggend hout’ en ‘Afzetten van kleine bomen en struiken’. Met name het veilig vellen van bomen met een diameter tussen de 15 cm en 30 cm d.m.v. eenvoudige (basis) zaagtechnieken is een belangrijke doelstelling. Hierbij maakt de certificaathouder optioneel gebruik een velhevel maar géén gebruik van velwiggen of lier. Ook het beoordelen van de zwaarte van de boom, gewichtsverdeling en scheefstand en daarbij het nemen van de beslissing om zonder hulpmiddelen te gaan vellen, is een competentie die de certificaathouder beheerst.

Doelgroep:

Kettingzaaggebruikers, welke beroepsmatig kettingzagen gebruiken voor het vellen van dunne bomen. De bomen hebben een maximale diameter zoals hierboven beschreven en kunnen zonder hulpmiddelen geveld worden.

Inhoud: 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

-       Relevante wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden

-       Veiligheidsvoorzieningen en onderhoud aan de kettingzaag

-       Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in de praktijk toepassen

-       Velrichting bepalen

-       Zaagtechnieken en de juiste werkhouding bij het vellen van bomen tot een diameter van 30 cm

-       Veilig gevelde bomen uitsnoeien

Certificering

De examinering bestaat uit een theorie- en praktijktoets. Deze hebben betrekking op veiligheid, onderhoud, het werken met de kettingzaag en wet- en regelgeving.

De certificering wordt onafhankelijk beheerd door Bureau Erkenningen.

Resultaat

De deelnemer ontvangt een NKC3 certificaat Vellen zonder hulpmiddelen met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Het is aan de werkgever/opdrachtgever om te beoordelen of de geldigheidsduur te vervroegen, voor middel van een opfriscursus, naar 3 jaar. Bijvoorbeeld als een medewerker weinig zaagt of te maken krijgt met complexe bomen.

Datum

Wij bieden deze cursus op verzoek Incompany aan.

 

 

MEER UIT HET THEMA MOTORKETTINGZAGEN

Aanmelden: NKC niveau 3: Vellen zonder hulpmiddelen van rechtopstaande bomen (15-30 cm)

Geslacht

Aanmelden: NKC niveau 3: Vellen zonder hulpmiddelen van rechtopstaande bomen (15-30 cm)

Geslacht