MOTORKETTINGZAGEN LICHTE VELLING

CURSUS KOSTEN: € 795,00 BTW VRIJ 4 DAGEN MAX 8 DEELNEMERS

Deelnemers kunnen veilig en verantwoord werkzaamheden in de praktijk uitvoeren met de motorkettingzaag betreffende licht zaag- en velwerk. Daarnaast krijgt de cursist inzicht in de juiste manier van vellen van een boom. Na het volgen van deze cursus voldoet de cursist aan de Arbo-verplichting.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met de motorkettingzaag werken in de groene sector. Vanuit de Arbowetgeving is een minimum leeftijd van 18 jaar verplicht.

Tijdens deze cursus leert u licht hout te vellen (tot een diameter van max. 30 cm). Daar het werken met de motorkettingzaag een groot risico met zich meebrengt, ligt er een grote nadruk op het veilig en verantwoord werken met de motorkettingzaag.

 De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbowet en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden
  • Onderhoud van motorkettingzaag en zaagketting
  • Herkennen en oplossen kleine storingen
  • Praktisch omgaan met de motorkettingzaag
  • Veltechnieken en werkhouding
  • Uitsnoeien en afkorten van de boom
  • Verwerken van het snoeihout


De cursus bestaat uit theoretische en praktische vaardigheden waarbij de deelnemers zelfstandig aan de slag gaan met de motorkettingzaag. 
  

Resultaat

De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift van TerraNext.

Datum

Deze cursus wordt uitgevoerd als maatwerk op aanvraag.

MEER UIT HET THEMA MOTORKETTINGZAGEN

Aanmelden: Motorkettingzagen lichte velling

Geslacht

Aanmelden: Motorkettingzagen lichte velling

Geslacht