NKC NIVEAU 2: AFZETTEN VAN KLEINE BOMEN EN STRUIKEN

CURSUS KOSTEN: € 420 BTW VRIJ MAX 8 DEELNEMERS

De cursus is voor (semi-) professionele en amateur kettingzaaggebruikers, die nog geen of weinig ervaring hebben met een kettingzaag. Vanuit de Arbo-wetgeving is een minimum leeftijd van 18 jaar verplicht.

Het NKC ‘Korten van liggend hout’ is een certificaat waarbij de minste competenties vereist zijn. Om een kettingzaag te gebruiken is dit de minimum standaard. Hier geldt het korten van stammen met een diameter tussen ca. 20 en 50 cm doorsnede.

Deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om kortwerkzaamheden veilig uit te voeren.

Doelgroep:

Deze cursus is voor kettingzaaggebruikers, zowel hobby- als beroepsmatig (inclusief vrijwilligers) die kettingzagen gebruiken voor het op maat zagen van liggende stammen. Naast personen die lang hout korten of brandhout zagen wordt ook bedoeld personen die lichte takken doorzagen voor verdere verwerking op rillen of versnipperen.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

-       Relevante wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden

-       Veiligheidsvoorzieningen en onderhoud aan de kettingzaag

-       Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in de praktijk toepassen

-       Korttechnieken en de juiste werkhouding

Certificering

De certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets. Deze hebben betrekking op veiligheid, onderhoud, het werken met de kettingzaag en wet- en regelgeving.

De certificering wordt onafhankelijk beheerd door Bureau Erkenningen.

Resultaat

De deelnemer ontvangt een NKC2 certificaat Afzetten van kleine bomen met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Het is aan de werkgever/opdrachtgever om te beoordelen of de geldigheidsduur te vervroegen, voor middel van een opfriscursus, naar 3 jaar. Bijvoorbeeld als een medewerker weinig zaagt of te maken krijgt met complexe bomen.

 Datum

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata


 

MEER UIT HET THEMA MOTORKETTINGZAGEN

Aanmelden: NKC niveau 2: Afzetten van kleine bomen en struiken

Geslacht

Aanmelden: NKC niveau 2: Afzetten van kleine bomen en struiken

Geslacht