NEDERLANDS KETTINGZAAGCERTIFICAAT NIVEAU 1 (NKC): KORTEN VAN LIGGEND HOUT

CURSUS KOSTEN: € 260 BTW VRIJ 1 DAG MAX 10 DEELNEMERS

De cursus is voor (semi-) professionele en amateur kettingzaaggebruikers, die nog geen of weinig ervaring hebben met een kettingzaag. Vanuit de Arbo-wetgeving is een minimum leeftijd van 18 jaar verplicht.

Het NKC ‘Korten van liggend hout’ is een certificaat waarbij de minste competenties vereist zijn. Om een kettingzaag te gebruiken is dit de minimum standaard. Hier geldt het korten van stammen met een diameter tussen ca. 20 en 50 cm doorsnede.

Deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat om kortwerkzaamheden veilig uit te voeren.

Doelgroep
Deze cursus is voor zowel hobby- als beroepsmatig (inclusief vrijwilligers) gebruikers van de motorkettingzaag. Personen die in de praktijk de motorkettingzaag gebruiken voor het op maat zagen van liggende stammen. Naast personen die lang hout korten of brandhout zagen wordt ook bedoeld personen die lichte takken doorzagen voor verdere verwerking op rillen of versnipperen.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Relevante wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden
  • Veiligheidsvoorzieningen en onderhoud aan de kettingzaag
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in de praktijk toepassen
  • Korttechnieken en de juiste werkhouding

De cursus bestaat uit theoretische en praktische vaardigheden waarbij de deelnemers zelfstandig aan de slag gaan met de motorkettingzaag.   

Certificering
De certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets. Deze hebben betrekking op veiligheid, onderhoud, het werken met de kettingzaag en wet- en regelgeving.

De certificering wordt onafhankelijk beheerd door Bureau Erkenningen.

Resultaat

De deelnemer ontvangt een NKC1 certificaat Korten van liggend hout met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Het is aan de werkgever/opdrachtgever om te beoordelen of de geldigheidsduur vervroegd moet worden naar 3 jaar. Bijvoorbeeld als een medewerker weinig zaagt of te maken krijgt met complexe bomen. Dit kan door een opfriscursus. 

Datum

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata

MEER UIT HET THEMA MOTORKETTINGZAGEN

Aanmelden: Nederlands Kettingzaagcertificaat niveau 1 (NKC): Korten van liggend hout

Geslacht

Aanmelden: Nederlands Kettingzaagcertificaat niveau 1 (NKC): Korten van liggend hout

Geslacht