EENVOUDIGE WERKZAAMHEDEN MET DE MOTORKETTINGZAAG

CURSUS KOSTEN: Maatwerk - TerraNext is voor alle opleidingen en cursussen BTW VRIJ 1 OF 2 DAGEN

De kettingzaag is een machine waarbij de nodige veiligheidsvoorschriften in acht moeten worden genomen. Hij wordt veel gebruikt in de groene sector, maar niet iedereen komt in aanmerking om alle werkzaamheden met deze machine uit te voeren. Daarom heeft TerraNext een cursus ontwikkeld die van toepassing is op eenvoudige handelingen, zoals bijvoorbeeld het “afkorten” van gezaagd hout (stammen).

In de praktijk betekent dit veelal zaagwerk op standaard werkhoogte en dus geen vellen / zagen van bomen e.d. De nadruk van deze cursus ligt o.a. op het veilig werken met de machine bij deze werkzaamheden.

Veel zorginstellingen / zorgboerderijen en andere hulpverleningsorganisaties zetten hun cliënten in bij eenvoudige zaaghandelingen. Het is van groot belang dat deze cliënten weten hoe ze veilig en verantwoord met de motorkettingzaag kunnen / moeten werken. Tevens is deze cursus bedoeld voor degene die wegens een beperking niet het reguliere zaagwerk met deze machine kan/mag doen.

In deze cursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:
1) Dagelijks onderhoud machine en bij behorende hulpmiddelen
2) Veiligheidsvoorschriften
3) PBM (Persoonlijke Bescherming Middelen)
4) Werkhouding / veilig werken
5) Het uit te voeren zaagwerk (afkorten gezaagd hout)

De cursus wordt uitgevoerd in 1 of 2 dagen, eventueel op de locatie van de opdrachtgever.
In kader van de veiligheidsvoorschriften mag de groep niet groter zijn dan 8 deelnemers voor deze cursus. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van de juiste veiligheidskleding en zaagschoenen. Indien dit niet het geval is, kan dit in overleg met de uitvoerende docent geregeld worden.

Alle docenten die deze cursus uitvoeren hebben veel ervaring in het werken met cliënten van zorginstellingen / zorgboerderijen / revalidatiecentra.

Deze cursus is een “cursus op maat”, daarom zijn de kosten afhankelijk van de opzet. In overleg met de opdrachtgever wordt inhoud gegeven aan de opzet van de opleiding.

Vanuit de Arbowetgeving is een minimum leeftijd van 18 jaar verplicht.  

Datum

Deze cursus wordt uitgevoerd als maatwerk op aanvraag.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA MOTORKETTINGZAGEN

Aanmelden: Eenvoudige werkzaamheden met de motorkettingzaag

Geslacht

Aanmelden: Eenvoudige werkzaamheden met de motorkettingzaag

Geslacht