NKC NIVEAU 4: LICHTE VELLING VAN VOOROVER, RECHTOP EN ACHTEROVER HANGENDE BOMEN (30-35 CM)

CURSUS KOSTEN: € 710 BTW vrij 4 DAGEN MAX 8 DEELNEMERS

De cursus is voor (semi-) professionele kettingzaaggebruikers. Vanuit de Arbo-wetgeving is een minimum leeftijd van 18 jaar verplicht.

NKC 4 Lichte Velling is een certificaat waarbij weer meer competenties vereist zijn dan bij ‘Vellen zonder hulpmiddelen tot diameter 30 cm’. Met name het gebruik van velhulpmiddelen als een velhevel, velwiggen en een handlier zijn competenties die aan dit niveau zijn toegevoegd ten opzichte van NKC3. Ook het beoordelen van de zwaarte van de boom (inclusief takmassa), gewichtsverdeling en scheefstand en het nemen van de beslissing om wel of niet te gaan vellen, is een competentie die de certificaathouder beheerst.

Doelgroep:

Kettingzaaggebruikers, welke beroepsmatig kettingzagen gebruiken voor het vellen van bomen. De bomen hebben een maximale diameter zoals hierboven beschreven en mogen een lichte scheefstand hebben.

Inhoud:

De volgende onderwerpen worden behandeld:

-       Relevante wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden

-       Veiligheidsvoorzieningen en onderhoud aan de kettingzaag

-       Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in de praktijk toepassen

-       Velrichting bepalen

-       Zaagtechnieken en de juiste werkhouding bij het vellen van bomen tot een diameter van 30-35 cm

-       Vasthangende bomen los werken

-       Velhulpmiddelen op de juiste manier gebruiken en toepassen

-       Veilig gevelde bomen uitsnoeien

-       Leren problemen op een veilige manier op te lossen

 Certificering

De certificering bestaat uit een theorie- en praktijktoets. Deze hebben betrekking op veiligheid, onderhoud, het werken met de kettingzaag en wet- en regelgeving.

De certificering wordt onafhankelijk beheerd door Bureau Erkenningen.

Resultaat

De deelnemer ontvangt een NKC4 certificaat Lichte velling van bomen met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Het is aan de werkgever/opdrachtgever om te beoordelen of de geldigheidsduur te vervroegen, voor middel van een opfriscursus, naar 3 jaar. Bijvoorbeeld als een medewerker weinig zaagt of te maken krijgt met complexe bomen.


Datum

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata


 

MEER UIT HET THEMA MOTORKETTINGZAGEN

Aanmelden: NKC niveau 4: Lichte velling van voorover, rechtop en achterover hangende bomen (30-35 cm)

Geslacht

Aanmelden: NKC niveau 4: Lichte velling van voorover, rechtop en achterover hangende bomen (30-35 cm)

Geslacht