VISSEN - VAKBEKWAAMHEIDSBEWIJS BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN

CURSUS KOSTEN: € 595 13.00 -17.00 MAX 10 DEELNEMERS

Om het dierenwelzijn te begeleiden is vanaf 1 juli 2020 een vakbekwaamheidsbewijs verplicht voor iedereen die werkt met gezelschapsdieren. Dit houdt in dat iedereen die regelmatig dieren fokt, verkoopt, verhandelt of opvangt in het bezit moet zijn van het vakbekwaamheidsbewijs voor de beschreven diersoort. Met een vakbekwaamheidsbewijs op zak kan worden aangetoond dat u voldoet aan het Besluit Houders van Dieren. 

Voor welke diersoorten geldt dit vakbekwaamheidsbewijs?
Naast honden en katten gelden nu ook regels voor vogels, reptielen, amfibieën, vissen en overige zoogdieren, zoals hamsters en konijnen. Via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u bepalen of uw activiteiten vallen onder het bedrijfsmatig houden van huisdieren. Kijk hiervoor op:

www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdieren-houden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden

Als er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren, heeft u een bewijs van vakbekwaamheid nodig. 

TerraNext cursus Bewijs van vakbekwaamheid - Vissen
TerraNext is een erkende onderwijsinstelling waar u een Bewijs van vakbekwaamheid kunt halen.  

In september 2024 starten we op onze MBO locatie in Groningen, 1 dagdeel per 2 weken. Houd naast de lessen ook rekening met zelfstudie.  

Heeft u interesse in deze cursus,  dan kunt u vrijblijvend contact opnemen door een mail te sturen naar j.vliem-aten@terra.nl of te bellen met 06-55000422.


MEER UIT HET THEMA DIER

Aanmelden: Vissen - Vakbekwaamheidsbewijs Besluit Houders van dieren

Geslacht

Aanmelden: Vissen - Vakbekwaamheidsbewijs Besluit Houders van dieren

Geslacht