HER-CERTIFICERING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR (BVC)

CURSUS KOSTEN: € 506,- BTW VRIJ 3 DAGDELEN (INCLUSIEF EXAMEN) MAX 12 DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die zich willen her-certificeren voor de vaardigheden van het controleren van bomen op veiligheidsaspecten. De deelnemers zijn reeds in het bezit van het certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC) en kunnen binnen een periode van 5 jaar de geldigheidstermijn van het certificaat verlengen door het volgen van deze cursus, inclusief theorie-examen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die hun Boomveiligheidscertificaat willen verlengen.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wettelijk kader zorgplicht;
  • Beoordelen conditie en vitaliteit;
  • Overzicht gebreken en verzwakkingssymptomen;
  • Ziektes en aantastingen;
  • Wondreacties en houtrot;
  • Visuele boomcontrole van conditie, vitaliteit en gebreken;
  • Behandeling onderzoeksapparatuur;
  • Registratie
  • Cursusduur

Resultaat  

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  een certificaat “Her-certificering Boom veiligheid controleur”.

Datum

Wordt ingepland bij voldoende deelnemers.

Meld je alvast aan https://verdergroeieninjevak.terranext.nl/cursus/hercertificering-boomveiligheidscontroleur

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA BOOM

Aanmelden: Her-certificering Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Geslacht

Aanmelden: Her-certificering Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Geslacht