HER-CERTIFICERING BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR (BVC)

CURSUS KOSTEN: €525 2 DAGDELEN (INCLUSIEF EXAMEN) MAX 12 DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die zich willen her-certificeren voor de vaardigheden van het controleren van bomen op veiligheidsaspecten. De deelnemers zijn reeds in het bezit van het certificaat Boomveiligheidscontroleur (BVC) en kunnen binnen een periode van 5 jaar de geldigheidstermijn van het certificaat verlengen door het volgen van deze cursus, inclusief theorie-examen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die hun Boomveiligheidscertificaat willen verlengen.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wettelijk kader zorgplicht;
  • Beoordelen conditie en vitaliteit;
  • Overzicht gebreken en verzwakkingssymptomen;
  • Ziektes en aantastingen;
  • Wondreacties en houtrot;
  • Visuele boomcontrole van conditie, vitaliteit en gebreken;
  • Behandeling onderzoeksapparatuur;
  • Registratie

Resultaat  

Nadat de deelnemer het theorie-examen met een voldoende heeft afgerond, ontvangt de deelnemer een nieuwe certificaat en pas Boomveiligheidscontroleur.

LET OP! Herexamen momenten zullen plaatsvinden bij Examenservices in Zwolle.

Datum

Wordt ingepland bij voldoende deelnemers.

Meld je alvast aan https://verdergroeieninjevak.terranext.nl/cursus/hercertificering-boomveiligheidscontroleur

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA BOOM

Aanmelden: Her-certificering Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Geslacht

Aanmelden: Her-certificering Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Geslacht