BOOMVEILIGHEIDSCONTROLEUR (BVC)

CURSUS KOSTEN: €1.150 (incl. examen) 7 DAGDELEN (INCLUSIEF EXAMEN) MAX 12 DEELNEMERS

Deze cursus is bedoeld voor deelnemers die de vaardigheden van het controleren van bomen op veiligheidsaspecten willen leren. Aan de hand van de VTA methode gaat om het visueel beoordelen van bomen binnen het wettelijke kader van de zorgplicht rondom bomen. Het registreren van de inventarisatie resultaten en het advies voor te nemen maatregelen. In de cursus wordt toegewerkt naar het examen Boomveiligheidscontroleur (BVC van Groenkeur).

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met het inventariseren van bomen op gebreken, verzwakkingssymptomen, ziektes en aantastingen i.v.m. de veiligheid.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wettelijk kader zorgplicht;
  • Beoordelen conditie en vitaliteit;
  • Overzicht gebreken en verzwakkingssymptomen;
  • Ziektes en aantastingen;
  • Wondreacties en houtrot;
  • Visuele boomcontrole van conditie, vitaliteit en gebreken;
  • Behandeling onderzoeksapparatuur;
  • Registratie

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat Boomveiligheidscontroleur van Groenkeur.

Datum

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA BOOM

Aanmelden: Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Geslacht

Aanmelden: Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Geslacht