BOOMKLIMTECHNIEKEN 1

CURSUS KOSTEN: € 1095,- BTW VRIJ 8 DAGDELEN (4 DAGEN) MAX 8 DEELNEMERS

Boomverzorgers krijgen in de praktijk steeds meer te maken met veranderende technieken om onderhoud aan bomen verantwoord en veilig te kunnen uitvoeren. Er wordt een steeds meer professioneler aanpak vereist. Dit geldt ook voor werken op hoogte. Hiervoor is specifieke training op gebied van boomklimtechnieken noodzakelijk.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met het verzorgen van bomen en als beginnende boomverzorger werken.

Inhoud

In deze cursus leer je hoe je veilig en verantwoord met klim uitrusting en hulpmiddelen bomen met handgereedschap kunt snoeien. Vakkundig gebruik van klimgordel en lijnen staan centraal. Eenvoudige snoeiwerkzaamheden in de kroon van de boom worden uitgevoerd.

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Veiligheidsaspecten en arbo-wetgeving;
  • Klimtechnieken en klimuitrusting;
  • Taken grondman;
  • Toepassen snoeigereedschappen;
  • Gebruik ladder, knopen, steken, splitsen en takelingen.
  • Cursusduur

Resultaat

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  een certificaat “Boomklimtechnieken 1”.

Datum

De cursus start bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA BOOM

Aanmelden: Boomklimtechnieken 1

Geslacht

Aanmelden: Boomklimtechnieken 1

Geslacht