BOOMTECHNISCH ADVISEUR / EUROPEAN TREE TECHNICIAN (ETT)

VAK-OPLEIDING KOSTEN: €4.380,- BTW VRIJ 32 AVONDEN EN 4 DAGEN ( 1JAAR) MAX 15 DEELNEMERS

De opleiding is bedoeld voor boomverzorgers, werkvoorbereiders, onderzoekers en adviseurs en voor diegene die bestekken schrijven voor of directie voeren over boomverzorgingswerken. De ETT-er kan de schakel vormen tussen opdrachtgever (boomeigenaar/beheerder) en de aannemer.

Het niveau van de opleiding is MBO+ tot HBO. Als vooropleiding dient men dus minimaal een MBO-diploma (minimaal niveau 3: Zelfstandig / Vakbekwaam Beroepsbeoefenaar) te hebben én enige jaren ervaring als werkvoorbereider, bestekschrijver, uitvoerder of onderzoeker. Ook European Treeworkers zijn toelaatbaar.

De opleiding richt zich op competenties die verwacht mogen worden van een boomtechnisch adviseur. Het examen ETT, wat onder toezicht van de European Arboricultu­ral Council wordt afgenomen, is de leidraad voor de opleiding.

De onderwerpen van de opleiding zijn opgedeeld in 3 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit meerdere modulen.

Basiskennis boombeheer:

 • Boombiologie: o.a. weefsels en structuren, groeiprocessen, infectie en wondreactie, Codit;
 • Boom en groeiplaats: o.a. fysische, biologische en chemische bodemkenmerken;
 • Sortiment en gebruikswaarde: o.a. boomsoorten, toepasbaarheid en gebruikswaard;
 • Kwaliteit plantmateriaal: o.a. kwaliteitseisen laan -en parkbomen, keuring plantmateriaal;
 • Conditie bepaling: o.a. herkenning ziekten en plagen, gebreken en verzwakkingsymptomen.     

Regelgeving, administratie en organisatie:

 • Bestekken, begroten, offreren: o.a. inschrijving, aanbesteding, oplevering; bestek interpreteren en controleren, projectadministratie;
 • Juridische aspecten: o.a. civiel - en publieksrecht, aansprakelijkheid, gevolgen regelgeving;
 • Werkorganisatie: o.a. arbo-wet, toezicht op en begeleiding van boomverzorgende werkzaamheden;
 • Communicatie: o.a. opstellen van adviesrapport, publieksvoorlichting.

Boomonderzoek, advisering en aansturing boomverzorgingswerkzaamheden:

 • Uitvoeren boomonderzoek: o.a. boomcontroles en inspectie uitvoeren, gezondheid en  conditie, groeiplaatsonderzoek, verplantbaarheidsonderzoek, bodemgeschiktheidsbeoordeling, advies, boomwaardebepaling;
 • Planten en verplanten: o.a. kiezen van juiste procedures bij plant - en verplantwerken;
 • Verzorging: o.a. bepaling van juiste snoei - en werkmethoden;
 • Boombescherming: o.a. keuze van beschermingsmaatregelen.


De onderwerpen in deze opleiding worden verzorgd door diverse docenten uit het bedrijfsleven. Specialisten op hun vakgebied die garant staan voor de meest actuele informatie.

Vrijstellingen
Eerder behaalde diploma’s en certificaten kunnen recht geven op vrijstelling van bepaalde cursusonderdelen. Voor deelnemers die in de boomverzorgingssector werkzaam zijn kan d.m.v. een intakeprocedure bepaald worden of zij over bepaalde eerder verworven competenties beschikken en welke onderdelen van de opleiding zij nog dienen te volgen. Natuurlijk dient een deelnemer dit voor aanvang van de opleiding aan te geven. Het is ook mogelijk om aan één of meerdere losse opleidingsmodulen deel te nemen.

Resultaat

De examens voor de schriftelijke onderdelen vinden het hele jaar door plaats. Een examencommissie beoordeelt alle examens.

Bij voldoende resultaat heeft men recht op het Testimonium ”Boomtechnisch adviseur”.

Cursusduur en kosten

De opleiding duurt 32 avonden (1 x per week)  en 4 gehele dagen. 

De kosten van het gehele opleidingstraject zijn € 4.380,-. Exclusief naslagwerken (maximaal € 400,-), exclusief examentrainingsdagen ETT (nader te bepalen) en exclusief externe kosten examen EAC (European Arbocultural Council) € 1.590 excl BTW.

Download hier het artikel uit Boomzorg over de eerste groep cursisten in Eelde.

Datum

Startdatum is nog niet bekend, maar meld je alvast aan door te klikken op de groene knop Data en Aanmelden

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA BOOM

Aanmelden: Boomtechnisch adviseur / European Tree Technician (ETT)

Geslacht

Aanmelden: Boomtechnisch adviseur / European Tree Technician (ETT)

Geslacht