GEWASBESCHERMING

Veilig en maatschappelijk verantwoord omgaan met gewasbescherming vraagt om kennis en vaardigheden in het gericht toepassen van de juiste maatregelen en beschermingsmiddelen.

Iedereen die beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen en biociden werkt, heeft een ‘bewijs van vakbekwaamheid’ nodig. Een bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Tijdens de geldigheidsperiode dien je meerdere verlengingsbijeenkomsten te volgen. Dit houdt de kennis actueel en helpt een nieuw vakbekwaamheidsbewijs te krijgen.

LICENTIES GEWASBESCHERMING

Er bestaan verschillende vakbekwaamheidsbewijzen voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen en biociden. TerraNext verzorgt cursussen en verlengingsbijeenkomsten voor alle verschillende vakbekwaamheidsbewijzen. 

 • Uitvoeren Gewasbescherming (UG); dit bewijs is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming. Ook agrariërs geboren voor 01-01-1996 mogen volstaan met UG voor de toepassing binnen de eigen bedrijfsvoering.
 • Bedrijfsvoeren Gewasbescherming (BG); dit bewijs voor iedere professionele gebruiker of adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Distribueren Bestrijdingsmiddelen (DG); dit bewijs is er voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen.

AANVULLENDE VAKBEKWAAMHEDEN

Ook voor de chemische bestrijding van knagend en/of gravend ongedierte zoals muizen, ratten en mollen is een (aanvullend) vakbekwaamheidsbewijs vereist. Een overzicht van deze licenties:

 • IPM-KBA (knaagdierbeheersing agrarische bedrijven)

  Voor de bestrijding van knaagdieren (o.a. ratten en muizen) is het voor eigenaren/medewerkers van agrarische bedrijven mogelijk om zelf bestrijdingen uit te voeren op het eigen agrarische terrein en in de agrarische gebouwen. Vanaf 2023 is hiervoor de PERSOONSLICENTIE IPM-KBA noodzakelijk en dient er een BEDRIJFSCERTIFICERING te worden aangevraagd. Centraal In IPM-KBA is het aantoonbaar werken volgens de beginselen van integrated pest management (IPM), zoals het uitvoeren van een risico inventarisatie, plan van aanpak, monitoring, preventieve- en werende maatregelen, niet-chemische en pas in laatste instantie, indien nodig, chemische middelen.

  PERSOONSLICENTIE – Te verkrijgen door een voldoende te behalen op een digitaal landelijk examen. Het vakbekwaamheidsbewijs wordt daarna afgegeven door Bureau Erkenningen. Dit bewijs is vijf jaar geldig.

  BEDRIJFSCERTIFICERING – Aanvragen via Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (www.kpmb.nl). Op het tabblad Stichting KPMB en dan IPM knaagdierbestrijding wordt een en ander verder uitgelegd. Op www.ipm2023.nl staat ook extra uitleg en antwoorden op veel gestelde vragen

 • Mollen– en woelrattenbestrijding
  Het werken met middelen op basis van fosforwaterstof is effectief en diervriendelijk, maar is aan strenge eisen verbonden.

VERLENGINGSVERPLICHTING

Een vakbekwaamheidsbewijs is vijf jaar geldig en gaat in op de datum van afgifte van het getuigschrift of diploma. Om het geldig te houden, dien je aantoonbaar bijscholingsuren te volgen.

TerraNext biedt een gevarieerd aanbod aan erkende kennisbijeenkomsten. Dit doen wij zowel zelfstandig als in samenwerking met het agrarisch bedrijfsleven. 

Meer informatie over licenties gewasbescherming en persoonlijke studievorderingen zijn te vinden op de website van Bureau Erkenningen www.erkenningen.nl

MEER UIT HET THEMA LICENTIES VOOR GROENE EN AGRARISCHE BEROEPEN

Aanmelden: Gewasbescherming

Geslacht

Aanmelden: Gewasbescherming

Geslacht