DISTRIBUEREN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN & BIOCIDEN (LICENTIE 3) + OPTIONEEL ADR CERTIFICAAT

CURSUS KOSTEN: € 995,00 BTW VRIJ 4 DAGEN

Deze cursus is bedoeld voor beheerders van verkooppunten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, bijvoorbeeld depothouders en medewerkers belast met het beheer, opslag en voervoer van bestrijdingsmiddelen.

Het doel is het behalen van een vakbewaamheidsbewijs Distribueren Bestrijdingsmiddelen. Deze vakbekwaamheid kan worden gehaald als aanvulling op BG voor degene die tevens een uitvoerende of adviserende rol heeft. 

Inhoud

De wet stelt strenge eisen aan het vervoer en de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Zo geschied de opslag en distributie van gewasbeschermingsmiddelen onder verschillende voorschriften, wetten en een door de branche vastgestelde certificering. Als beheerder van een opslagvoorziening en chauffeur moet je beschikken over een gedegen kennis. In de cursus richten wij ons op praktische invulling van alle wettelijke bepalingen rondom het distribueren van bestrijdingsmiddelen.

In de cursus worden onderstaande thema’s behandeld:

 • kennis van de wettelijke voorschriften (Wet Milieubeheer, Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden en Wet vervoer gevaarlijke stoffen);
 • de indeling van bestrijdingsmiddelen in gevarenklassen;
 • eisen t.a.v. verpakkingen en etikettering, samenlading en scheidvoorschriften bij vervoer;
 • kennis van administratieve verplichtingen ten aanzien van eindgebruikers, vervoersdocumenten, toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen/biociden en W-nummers
 • opslag van bestrijdingsmiddelen en inrichting van een depot;
 • opstellen van en werken met een calamiteitenplan;
 • certificeringsschema distribueren gewasbeschermingsmiddelen en bicoden;
 • bezoek aan een depot;
 • benodigde documenten voor ieder transport;
 • eisen t.a.v. het voertuig en de verplichte voertuiguitrusting;
 • regels t.a.v. het laden, lossen en stuwage;
 • handelingsinstructies bij ongevallen en ongelukken;
 • aanverwante zaken.

De cursus wordt afgesloten met het examen Distribueren Gewasbeschermingsmiddelen.

Het examen ADR is optioneel. Deze kosten zijn nog niet bekend.

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvang je het bewijs van vakbekwaamheid Distribueren Bestrijdingsmiddelen.

Data

Op dit moment zijn er geen nieuwe data bekend, u kunt zich inschrijven voor de reserveringslijst via de groene aanmeldknop.

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Distribueren gewasbeschermingsmiddelen & biociden (licentie 3) + optioneel ADR certificaat

Geslacht

Aanmelden: Distribueren gewasbeschermingsmiddelen & biociden (licentie 3) + optioneel ADR certificaat

Geslacht