KNAAGDIERBEHEERSING AGRARISCHE BEDRIJVEN (IPM-KBA)

CURSUS KOSTEN: €210 2 DAGDELEN MAX 15 DEELNEMERS

Vanaf 2023 gelden er nieuwe regels voor het bestrijden van knaagdieren op het eigen agrarisch terrein. De KB gewasbeschermingslicentie is komen te vervallen. IPM-KBA vervangt deze licentie.

Wat is IPM-KBA?
Voor de bestrijding van knaagdieren (o.a. ratten en muizen) is het voor eigenaren/medewerkers van agrarische bedrijven mogelijk om zelf bestrijdingen uit te voeren op het eigen agrarische terrein en in de agrarische gebouwen. Vanaf 2023 is hiervoor de persoonslicentie IPM-KBA noodzakelijk en dient er een bedrijfscertificering te worden aangevraagd. Centraal In IPM-KBA is het aantoonbaar werken volgens de beginselen van integrated pest management (IPM), zoals het uitvoeren van een risico inventarisatie, plan van aanpak, monitoring, preventieve- en werende maatregelen, niet-chemische en pas in laatste instantie, indien nodig, chemische middelen.

Persoonslicentie – Te verkrijgen door een voldoende te behalen op een digitaal landelijk examen. Het vakbekwaamheidsbewijs wordt daarna afgegeven door Bureau Erkenningen. Dit bewijs is vijf jaar geldig.

Bedrijfscertificering – Aanvragen via Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (www.kpmb.nl). Op het tabblad Stichting KPMB en dan IPM knaagdierbestrijding wordt een en ander verder uitgelegd. Op www.ipm2023.nl staat ook extra uitleg en antwoorden op veel gestelde vragen

Programma
Een training voorafgaand aan het examen is niet verplicht, maar wel aan te raden. De training bestaat uit één dagdeel les met aansluitend het examen. Na betaling ontvang je een activatiecode voor de digitale lesstof zodat je je thuis kunt voorbereiden.

Resultaat
Bij voldoende resultaat meldt TerraNext je aan bij Bureau Erkenningen en ontvang je een vakbekwaamheidsbewijs.

Aanmelden
Op dit moment is er geen cursus gepland. Wel kun je je alvast aanmelden via de groene knop met Data en aanmelden. Zodra er een datum bekend is ontvang je daarvan bericht met daarin een aanmeldlink, daarmee schrijft je je definitief in voor de cursus. 

Het aantal cursusplaatsen is beperkt. Mocht je niet aan het examen kunnen deelnemen, geef dit dan tijdig door. Er kan dan iemand anders deelnemen. Bij definitieve afmelding wordt het betaalde bedrag teruggeboekt, minus de kosten voor de activatiecode en administratie à 60 euro. Zonder tijdige afmelding boeken wij geen geld terug.

MEER UIT HET THEMA LICENTIES VOOR GROENE EN AGRARISCHE BEROEPEN

Aanmelden: Knaagdierbeheersing agrarische bedrijven (IPM-KBA)

Geslacht

Aanmelden: Knaagdierbeheersing agrarische bedrijven (IPM-KBA)

Geslacht