WET NATUURBESCHERMING NIVEAU 2

CURSUS KOSTEN: €430 2,5 DAGEN MAX 12 DEELNEMERS

In Nederland gelden regels voor de bescherming van flora en fauna. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2024 is opgegaan in de Omgevingswet. Als je werkzaam bent in de groene sector, dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze regels. Voor sommige werkzaamheden in beschermde gebieden moet je namelijk een ontheffing aanvragen of gelden er voorschriften. 

Voor wie? 
De cursus Wet natuurbescherming niveau 2 (van 2,5 dag) is speciaal ontwikkeld voor opzichters en uitvoerders in het groen.

Programma
Aan bod komt:

 • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
 • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht
 • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaar rond beschermde nesten
 • Rode lijst-, doel- en aandachtsoorten
 • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen
 • Opstellen werkinstructie/invullen checklist en planning/aansturing; 
 • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces
 • Overtreding en handhaving
 • Casussen en huiswerkopdrachten
 • Examentraining


Deze cursus is gebaseerd op 4 gedragscodes: 

 • Gedragscode Natuurwet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
 • Gedragscode Natuurwet voor Waterschappen
 • Gedragscode Bosbeheer
 • Gedragscode Natuurbeheer  


Resultaat
Je legt aan het eind van de cursus een examen af dat bestaat uit meerkeuzevragen en je maakt een werkinstructie. Als je slaagt voor je examen, dan ontvang je een certificaat met een AOC keurmerk dat 5 jaar geldig is.

Kosten
Deze cursus van 2,5 dag kost 430 euro.

Aanbod op elk niveau
TerraNext biedt naast niveau 2 ook cursussen over de Wet natuurbescherming aan op:
Niveau Start: voor (assistent) medewerkers van SW-bedrijven en leerwerkbedrijven
Niveau 1: voor uitvoerende medewerkers 
Niveau 3: voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders
Niveau 4: voor projectleiders en planvormers 

MEER UIT HET THEMA WET NATUURBESCHERMING (NU: OMGEVINGSWET)

Aanmelden: Wet Natuurbescherming niveau 2

Geslacht

Aanmelden: Wet Natuurbescherming niveau 2

Geslacht