WET NATUURBESCHERMING NIVEAU 2

CURSUS KOSTEN: € 420 BTW VRIJ 2,5 DGN VOOR N2 MAX 12 DEELNEMERS

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten en vervangt drie wetten: de natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

De Wet natuurbescherming vormt mede een leidraad voor het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en nieuwe ontwikkelingen binnen de openbare ruimte. Iedereen die aan het werk gaat in stedelijk en landelijk gebied krijgt te maken met de Wet natuurbescherming. Voor ingrepen die gevolgen hebben op het voortbestaan van planten en dieren (en welke ingrepen hebben dit niet) moet steeds een ontheffing van de wet worden aangevraagd. Voorschriften met betrekking op de uitvoering van deze wet staan beschreven in een gedragscode.

Voor niveau 1 staat kennis van beschermde flora en fauna en signalering van operationele risico's centraal.

Voor niveau 2 wordt dit aangevuld met risico management, zorgvuldig handelen en communicatie binnen een werkproces.

Doelgroep

Niveau 2: opzichters en uitvoerders in het groen

Inhoud

TerraNext heeft ervaring opgedaan door cursussen te organiseren bij verschillende gemeenten in samenwerking met opdrachtnemers. Op basis van deze ervaringen is het cursusaanbod ontwikkeld.

  • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen;
  • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht;
  • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaar rond beschermde nesten;
  • Rode lijst-, doel- en aandacht soorten
  • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen;
  • Opstellen werkinstructie/invullen checklist en planning/aansturing;  
  • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
  • Overtreding en handhaving;
  • Casussen en huiswerkopdrachten;
  • Examentraining

Deze cursus is gebaseerd op de volgende 4 gedragscodes: Gedragscode Natuurwet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, Gedragscode Natuurwet voor Waterschappen, Gedragscode Bosbeheer & Gedragscode Natuurbeheer  

Resultaat

Niveau 2 deelnemers ronden de cursus af met een meerkeuzevragen examen aangevuld met het maken van een werkinstructie.

Geslaagde deelnemers ontvangen een landelijk erkend certificaat met het AOC Keurmerk dat 5 jaar geldig is.

Datum

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata.  

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA FLORA & FAUNA

Aanmelden: Wet Natuurbescherming niveau 2

Geslacht

Aanmelden: Wet Natuurbescherming niveau 2

Geslacht