NIVEAU 1 | NATUURBESCHERMING BINNEN DE OMGEVINGSWET

CURSUS KOSTEN: €380 2 DAGEN

In Nederland gelden regels voor de bescherming van flora en fauna. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2024 is opgegaan in de Omgevingswet. Als je werkzaam bent in de groene sector, dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze regels. Voor sommige werkzaamheden in beschermde gebieden moet je namelijk een ontheffing aanvragen of gelden er voorschriften. 

Voor wie? 
De 2-daagse cursus Natuurbescherming binnen de Omgevingswet niveau 1 is speciaal ontwikkeld voor medewerkers en meewerkende voormannen die een signalerende functie binnen de organisatie hebben als het gaat om het toepassen van de Wet natuurbescherming.  

Programma
Aan bod komt:

 • Basiskennis Wet natuurbescherming, vrijstellingen, gedragscodes en ontheffingen
 • Verboden, verbodsbepalingen en zorgplicht
 • Beschermde planten en dieren, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en jaar rond beschermde nesten
 • Rode lijst-, doel- en aandachtsoorten
 • Zorgvuldig handelen en voorzorgsmaatregelen
 • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces
 • Overtreding en handhaving
 • Casussen en huiswerkopdrachten
 • Examentraining


Deze cursus is gebaseerd op 4 gedragscodes: 

 • Gedragscode Natuurwet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
 • Gedragscode Natuurwet voor Waterschappen
 • Gedragscode Bosbeheer
 • Gedragscode Natuurbeheer  


Resultaat
Je rondt deze cursus af met een examen dat bestaat uit meerkeuzevragen. Als je slaagt voor je examen, dan ontvang je een certificaat met een AOC keurmerk dat 5 jaar geldig is.

Aanbod op elk niveau
TerraNext biedt naast niveau 1 ook cursussen over Natuurbescherming binnen de Omgevingswet aan op:
Niveau Start: voor (assistent) medewerkers van SW-bedrijven en leerwerkbedrijven 
Niveau 2: voor voormannen en opzichters 
Niveau 3: voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders
Niveau 4: voor projectleiders en planvormers 

MEER UIT HET THEMA NATUURBESCHERMING BINNEN DE OMGEVINGSWET (VOORHEEN: WET NATUURBESCHERMING)

Aanmelden: Niveau 1 | Natuurbescherming binnen de Omgevingswet

Geslacht

Aanmelden: Niveau 1 | Natuurbescherming binnen de Omgevingswet

Geslacht