Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (voorheen: Wet Natuurbescherming)

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos. De wet verving sinds 2017 drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Sinds 1 januari 2024 is de wet opgegaan in de Omgevingswet. 

Als je werkzaam bent in de groene sector, dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn over de bescherming van flora en fauna. Voor sommige werkzaamheden in beschermde gebieden is namelijk een ontheffing nodig of gelden er voorschriften. 

TerraNext biedt cursussen over Natuurbescherming binnen de Omgevingswet aan op verschillende niveaus: 

  • Niveau Start: voor (assistent) medewerkers van SW-bedrijven en leerwerkbedrijven 
  • Niveau 1: voor uitvoerende medewerkers 
  • Niveau 2: voor voormannen en opzichters 
  • Niveau 3: voor werkvoorbereiders en bedrijfsleiders 
  • Niveau 4: voor projectleiders en planvormers 


Heb je al een certificaat behaald en wil je deze laten? Ook hercertificeren kan bij TerraNext: