BEGELEIDERS ZORGVRAGERS IN DE GROENE/AGRARISCHE SECTOR

CURSUS KOSTEN: €338,- BTW VRIJ 6 DAGDELEN

Het doel van deze cursus is het ontwikkelen en begeleiden van belevingsgerichte dagbestedingsactiviteiten voor mensen die niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces of voor mensen met een zorgindicatie. Kennis van de regel- en wetgeving binnen de zorgsector vormt hierbij de basis.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de agrarische en/of groene sector en die mensen uit de zorg/hulpverlening willen begeleiden op hun bedrijf.

Het uitgangspunt is het ontwikkelen van activiteiten binnen een vertrouwde omgeving die tevens sturcuur en variatie bieden.

Onderwerpen die behandeld worden:

  • De zorgvrager in beeld
  • Ontwikkelen en uitvoeren van belevingsgerichte dagbestedingsactiviteiten
  • Het begeleiden van mensen met een zorgvraag
  • Methodisch begeleiden/handelen
  • Communicatie met zorgvragers
  • Communicatie met verzorgers/hulpverleners
  • Rapportages
  • Werkzaamheden afstemmen op het zorgplan van een cliënt
  • Realiseren planning (ontwikkelen jaarrond programma)
  • Ontwikkelen van kwaliteitssystemen binnen de kaders van het kwaliteitskeurmerk landbouw en zorg.

Resultaat
De deelnemer ontvangt een getuigschrift.

Datum

Er zijn geen startdata van deze opleiding bekend. Heeft u interesse in deze opleiding? NEEM DAN NU CONTACT OP.    

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA SOCIALE ZEKERHEID

Aanmelden: Begeleiders zorgvragers in de groene/agrarische sector

Geslacht

Aanmelden: Begeleiders zorgvragers in de groene/agrarische sector

Geslacht