ZELFSTUDIE UITVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 1)

CURSUS KOSTEN: € 75,00 boek en administratie, examen € 124,50 BTW VRIJ EXAMEN 1 DAGDEEL

Deze cursus is bedoeld voor agrarische ondernemers, werknemers, bedrijfsleiders, hoofden van plantsoenendiensten of eigenaren/beheerders van bedrijfsterreinen die beroepsmatig zelf bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren, door werknemers, op eigen terreinen of gewasbeschermingsmiddelen in bezit of opslag hebben.

Zelfstudie

De cursus uitvoeren gewasbescherming is te volgen in een zelfstudie variant. Klik hier voor de inhoud van de reguliere cursus.

Na inschrijving sturen wij u het boek Uitvoeren gewasbescherming toe. Tevens ontvangt u een factuur voor het boek en administratie- en verzendkosten ten bedrage van € 75,00. U hebt 1 jaar de tijd om examen te doen, hebt u meer tijd nodig, geeft u dit dan tijdig aan.

Het examen bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte en duurt 1 dagdeel. Het examen vindt plaats op een locatie van Terra.

Resultaat

Bij voldoende resultaat meldt TerraNext u aan bij Bureau Erkenningen en ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid.

Aanmelding

Klik op de knop Data en aanmelden om u in te schrijven op de wachtlijst. De datum van de wachtlijst is onder voorbehoud. Zodra er een definitieve examendatum is gepland, ontvangt u hierover bericht. Het studiemateriaal ontvangt u per post. Voor het boek en administratie- en verzendkosten ontvangt u een factuur ten bedrage van € 75,00. Uw inschrijving is 1 jaar geldig. Hebt u meer tijd nodig, laat dit dan tijdig weten.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Zelfstudie uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht

Aanmelden: Zelfstudie uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht