ZELFSTUDIE UITVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 1)

CURSUS KOSTEN: € 80,00 boek en administratie, examen € 130,00 BTW VRIJ EXAMEN 1 DAGDEEL

Deze cursus is bedoeld voor:

  • Mensen die gewasbeschermingsmiddelen toepassen in opdracht van een ander, mits een derde persoon aanwezig of beschikbaar is die beschikt over Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.
  • Agrariërs die gewasbeschermingsmiddelen toepassen en geboren zijn voor 01-01-1996, mits zij geen personeel in dienst hebben die gewasbeschermingsmiddelen toepassen.
  • Personen die de licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming willen halen dienen eerst deze licentie (Uitvoeren Gewasbescherming) te behalen.

Zelfstudie

De cursus uitvoeren gewasbescherming is te volgen in een zelfstudie variant. Klik hier voor de inhoud van de reguliere cursus.

Na inschrijving sturen wij u het boek Uitvoeren gewasbescherming toe. Tevens ontvangt u een factuur voor het boek en administratie- en verzendkosten ten bedrage van € 80,00. U hebt 1 jaar de tijd om examen te doen, hebt u meer tijd nodig, geeft u dit dan tijdig aan.

Het examen bestaat uit 3 onderdelen:

  • Theorie deel 1: herkennen ziekten, plagen, onkruiden en abiotische factoren.
  • Theorie deel 2: omgaan met gewasbeschermingsmiddelen (oa. de methodes en apparatuur, wet- en regelgeving, dosering berekenen etc).
  • Praktijk.

Resultaat

Bij voldoende resultaat meldt TerraNext u aan bij Bureau Erkenningen en ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid.

Aanmelding

Klik op de knop Data en aanmelden om u in te schrijven op de wachtlijst. De datum van de wachtlijst is onder voorbehoud. Zodra er een definitieve examendatum is gepland, ontvangt u hierover bericht. Het studiemateriaal ontvangt u per post. Tevens ontvangt u een factuur voor het boek en administratie- en verzendkosten ten bedrage van € 80,00. U hebt 1 jaar de tijd om examen te doen, hebt u meer tijd nodig, geeft u dit dan tijdig aan.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Zelfstudie uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht

Aanmelden: Zelfstudie uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht