ZELFSTUDIE UITVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 1)

CURSUS KOSTEN: € 199,50 BTW VRIJ ZELFSTUDIE, EXAMEN 1 DAGDEEL

Deze cursus is bedoeld voor agrarische ondernemers, werknemers, bedrijfsleiders, hoofden van plantsoenendiensten of eigenaren/beheerders van bedrijfsterreinen die beroepsmatig zelf bestrijdingen uitvoeren of laten uitvoeren, door werknemers, op eigen terreinen of gewasbeschermingsmiddelen in bezit of opslag hebben.

Zelfstudie

De cursus uitvoeren gewasbescherming is te volgen in een zelfstudie variant. Klik hier voor de inhoud van de reguliere cursus.

Na aanmelden sturen wij de studieboeken op nemen wij contact op zodra er een examendatum wordt gepland.

Het examen bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte en duurt 1 dagdeel.

Resultaat

Bij voldoende resultaat meldt TerraNext u aan bij Bureau Erkenningen en ontvangt u een bewijs van vakbekwaamheid.

Datum

Het examen wordt afgenomen bij voldoende deelnemers

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Zelfstudie uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht

Aanmelden: Zelfstudie uitvoeren gewasbescherming (licentie 1)

Geslacht