ZELFSTUDIE BEDRIJFSVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 2)

CURSUS KOSTEN: € 210,- (lesmateriaal-, administratie- en examenkosten) 2 UUR (EXAMEN) MAX 15 DEELNEMERS

De cursus bedrijfsvoeren gewasbescherming is bedoeld voor bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen en geboren zijn op of na 01-01-1996 of personeel in dienst hebben dat gewasbeschermingsmiddelen toepast. Ook (verkoop)adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen dienen deze licentie te behalen voordat ze de licentie Adviseren willen behalen.  

INHOUD
De zelfstudiecursus is  een cursus over de invulling van wettelijke bepalingen die gaan over het kopen, omgaan met, (laten) toepassen en/of aanprijzen van gewasbeschermingsmiddelen.

Onderstaande thema’s worden in de cursus behandeld:
* kennis van schadeaspecten van de ziekten, plagen en onkruiden
* werken met bestrijdingsschema's
* kennis van veiligheids- en milieurisico's verbonden aan bestrijdingsmethoden
* vaststellen bestrijdingsnoodzaak en tijdstip
* bepalen dosering
* omgaan met beslissingsondersteunende systemen
* veilig en verantwoord gebruiken van spuitapparatuur
* resistentiemechanismen
* signaleren van afwijkingen in de teelt, schade vaststellen, teeltbegeleiding
* veilig uitvoeren van dagelijks onderhoud aan spuitmachines
* milieuaspecten, arbeidsomstandigheden

Het examen voor Bedrijfsvoeren gewasbescherming bestaat uit twee onderdelen, namelijk het theoretische deel die wordt afgetoetst en een praktijk deel dat bestaat uit een schriftelijke opdracht afgesloten met een interview.

RESULTAAT
Bij voldoende resultaat vraagt TerraNext het bewijs van vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren gewasbescherming voor je aan bij Bureau Erkenningen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via de aanmeldknop DATA EN AANMELDEN. Er staan examens gepland op DONDERDAG 13 JUNI in Amersfoort en op WOENSDAG 26 JUNI in Eelde. Er staat ook een reserveringslijst open, mocht je later examen willen doen kun je daarop inschrijven. Zodra er een nieuw examenmoment gepland is ontvang je daarvan automatisch bericht. 

Nadat je je hebt ingeschreven ontvang je binnen 3 werkdagen (uitgezonderd vakanties) een bevestiging van je inschrijving en stuurt TerraNext je het boek Bedrijfsvoeren gewasbescherming toe. 

Kosten
De totale kosten zijn 210 euro voor de zelfstudiecursus en het examen. Bij aanmelding voor de wachtlijst ontvang je een factuur voor het boek en administratie- en verzendkosten van 80 euro. De kosten voor het examen bedragen 130 euro en dien je te voldoen via iDeal, daarmee meld je je definitief aan voor het examen. 

Je hebt 1 jaar de tijd om examen te doen. Heb je meer tijd nodig? Geef dit dan tijdig aan. 

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Zelfstudie bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht

Aanmelden: Zelfstudie bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht