ZELFSTUDIE BEDRIJFSVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 2)

CURSUS KOSTEN: € 234,50,- BTW VRIJ ZELFSTUDIE, EXAMEN 2 UUR

Deze cursus is gericht op beheerders of eigenaren van een agrarisch loonwerkbedrijf of groenvoorzieningbedrijf die middelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor verkopers en verkoopadviseurs gewasbeschermingsmiddelen.

Zelfstudie

De cursus bedrijfsvoeren gewasbescherming is te volgen in een zelfstudie variant. Klik hier voor de inhoud van de reguliere cursus.

Na aanmelden sturen wij de studieboeken op en nemen wij contact op zodra er een examendatum wordt gepland.

Het theoretisch examen neemt ongeveer 2 uur in beslag. Het examen vindt plaats op een locatie van Terra.

Resultaat

Bij voldoende resultaat wordt het bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren gewasbescherming door TerraNext bij Bureau Erkenningen aangevraagd.

Datum

Het examen wordt afgenomen bij voldoende deelnemers.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Zelfstudie bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht

Aanmelden: Zelfstudie bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht