ZELFSTUDIE BEDRIJFSVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 2)

CURSUS KOSTEN: € 80,00 boek en administratie, examen € 130,00 BTW VRIJ EXAMEN 2 UUR

Deze cursus is bedoeld voor:

  • Bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen en die zijn geboren op of na 01-01-1996
  • Bedrijfseigenaren die op een professionele manier gebruik maken van chemische gewasbeschermingsmiddelen die geboren zijn voor 01-01-1996 en personeel in dienst hebben die gewasbeschermingsmiddelen toepassen.

Zelfstudie

De cursus bedrijfsvoeren gewasbescherming is te volgen in een zelfstudie variant. Klik hier voor de inhoud van de reguliere cursus.

Na inschrijving sturen wij u het boek Bedrijfsvoeren gewasbescherming toe. Tevens ontvangt u een factuur voor het boek en administratie- en verzendkosten ten bedrage van € 80,00. U hebt 1 jaar de tijd om examen te doen, hebt u meer tijd nodig, geeft u dit dan tijdig aan.

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

  • theorie gewasbescherming
  • opdracht gewasbeschermingsplan met interview

Resultaat

Bij voldoende resultaat wordt het bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren gewasbescherming door TerraNext bij Bureau Erkenningen aangevraagd.

Aanmelding

Klik op de knop Data en aanmelden om u in te schrijven op de wachtlijst. De datum van de wachtlijst is onder voorbehoud. Zodra er een definitieve examendatum is gepland, ontvangt u hierover bericht. U kunt zich dan inschrijven voor de genoemde datum door het resterende cursusgeld te betalen via onze webwinkel.
Het studiemateriaal ontvangt u per post. 
Voor het boek en administratie- en verzendkosten ontvangt u een factuur ten bedrage van 
€ 80,00. Uw inschrijving is 1 jaar geldig. Hebt u meer tijd nodig, laat dit dan tijdig weten.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Zelfstudie bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht

Aanmelden: Zelfstudie bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht