ZELFSTUDIE BEDRIJFSVOEREN GEWASBESCHERMING (LICENTIE 2)

CURSUS KOSTEN: € 75,00 boek en administratie, examen € 159,50 BTW VRIJ EXAMEN 2 UUR

Deze cursus is gericht op beheerders of eigenaren van een agrarisch loonwerkbedrijf of groenvoorzieningbedrijf die middelen in hun bezit hebben en in opdracht van derden bestrijdingen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor verkopers en verkoopadviseurs gewasbeschermingsmiddelen.

Zelfstudie

De cursus bedrijfsvoeren gewasbescherming is te volgen in een zelfstudie variant. Klik hier voor de inhoud van de reguliere cursus.

Na inschrijving sturen wij u het boek Bedrijfsvoeren gewasbescherming toe. Tevens ontvangt u een factuur voor het boek en administratie- en verzendkosten ten bedrage van € 75,00. U hebt 1 jaar de tijd om examen te doen, hebt u meer tijd nodig, geeft u dit dan tijdig aan.

Het theoretisch examen neemt ongeveer 2 uur in beslag. Het examen vindt plaats op een locatie van Terra.

Resultaat

Bij voldoende resultaat wordt het bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren gewasbescherming door TerraNext bij Bureau Erkenningen aangevraagd.

Aanmelding

Klik op de knop Data en aanmelden om u in te schrijven op de wachtlijst. De datum van de wachtlijst is onder voorbehoud. Zodra er een definitieve examendatum is gepland, ontvangt u hierover bericht. Het studiemateriaal ontvangt u per post. Voor het boek en administratie- en verzendkosten ontvangt u een factuur ten bedrage van € 75,00. Uw inschrijving is 1 jaar geldig. Hebt u meer tijd nodig, laat dit dan tijdig weten.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA GEWASBESCHERMING

Aanmelden: Zelfstudie bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht

Aanmelden: Zelfstudie bedrijfsvoeren gewasbescherming (licentie 2)

Geslacht