VEILIG WERKEN MET RIJDEND MATERIEEL

CURSUS KOSTEN: Maatwerk - TerraNext is voor alle opleidingen en cursussen BTW VRIJ 1 DAG MAX 10 DEELNEMERS

In deze cursus staat bewustwording van de gevaren van het werken met de trekker op kades en taluds centraal. Door middel van een theoretische basis en praktische oefeningen ervaren de deelnemers op een directe manier welke risico’s en gevaren zij in hun dagelijkse werkzaamheden tegen kunnen komen.

Aandachtspunten zijn o.a. voorbouw op de trekker, schuinhangen met het voertuig (trekker of kraan), op de giek hangen, lengte, hoogte, breedte, verlichting, bebording op het voertuig.

Deze zullen in ruime maten aan de orde komen.

Wet- en regelgeving omtrent het werken met een trekker komt aan bod. Er is aandacht voor de eisen die de wet stelt aan machine, alsook aan de bestuurder van de machine. Daarnaast wordt er ingegaan op de arbo wet- en regelgeving. Het werken op een helling geeft een hogere lichamelijke belasting waar de werknemer op een juiste manier mee om leert te gaan.

De dagelijkse werkzaamheden met de smalspoor- of gewone trekker en de bijbehorende risico’s worden in dit onderdeel behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan het herkennen van het zwaartepunt/kantelpunt van de trekker.

Maar ook onderwerpen als snelheid en stabiliteit, wieldruk (mobiele weegschaal  indien mogelijk,  anders proberen te regelen met weegbrug ), hellingshoek en   aanspanpunt komen in dit onderdeel aan bod. De deelnemers gaan vanuit een theoretische basis in de praktijk aan de slag met het ervaren van de behandelde onderwerpen.

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een getuigschrift

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

Video

MEER UIT HET THEMA VEILIG WERKEN

Aanmelden: Veilig werken met rijdend materieel

Geslacht

Aanmelden: Veilig werken met rijdend materieel

Geslacht