VEILIG WERKEN LANGS DE WEG – LEIDINGGEVENDEN

CURSUS KOSTEN: Maatwerk - TerraNext is voor alle opleidingen en cursussen BTW VRIJ 1 DAG MAX 12 DEELNEMERS

Leidinggevenden die medewerkers aansturen zijn verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord werken aan of langs de weg. In deze cursus wordt naast de standaardinformatie over het veilig werken op of aan de weg, zowel aandacht besteed aan situaties binnen en buiten de bebouwde kom. De CROW-publicaties ‘Werk in Uitvoering’ zijn aangepast aan de veranderende praktijk.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op direct leidinggevenden van werknemers die werkzaamheden aan, op of langs de weg uitvoeren.  Ook hebben zij in hun dagelijks werk te maken met bijv. de controle, het bestek, de uitvoering en regelgeving m.b.t. wegafzettingen.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het in kaart brengen van wegen en werkzaamheden in het werkgebied;
 • Werken met het stappenplan voor het bepalen van verkeersmaatregelen;
 • Bepalen van juiste verkeersmaatregelen;
 • Plaatsen en verwijderen van wegafzettingen;
 • Veilig werken aan of langs de weg;
 • Veiligheidskleding en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);
 • Arbo- wet en regelgeving en arbeidsinspectie;
 • Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b;
 • Beschrijving voorbereidingsproces;
 • Gewijzigde snelheidsregimes bij werken aan de weg;
 • Wegbeheerder en mandatering;
 • Bestekken en afspraken met overige bedrijven;
 • Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid m.b.t. veilig op de weg werken.

Resultaat

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  het getuigschrift “Veilig werken langs de weg voor leidinggevenden”.

Datum

Deze cursus wordt gegeven op donderdag 18 januari 2024.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  


 

MEER UIT HET THEMA VEILIG WERKEN

Aanmelden: Veilig werken langs de weg – Leidinggevenden

Geslacht

Aanmelden: Veilig werken langs de weg – Leidinggevenden

Geslacht