VEILIG WERKEN LANGS DE WEG

CURSUS KOSTEN: € 295,- BTW VRIJ 2 DAGEN MAX 12 DEELNEMERS

In deze cursus wordt naast de standaardinformatie over het veilig werken op of aan de weg ook aandacht besteed aan allerlei veel voorkomende situaties binnen en buiten de bebouwde kom.

Het maatregelboek van de CROW-publicatiereeks 96b “Maatregelen op wegen binnen en buiten de bebouwde kom” dient als basis voor deze cursus.

Doelgroep

Deze cursus is gericht op medewerkers van (groen)bedrijven, gemeenten en overige instanties die werkzaamheden op of langs de weg uitvoeren. Medewerkers hebben in hun dagelijks werk te maken met de uitvoering van en de regelgeving met betrekking tot wegafzettingen binnen en buiten de bebouwde kom.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b
 • Vervangen van het zoeksysteem door selectieschema’s
 • Afstemming eisen basismaatregelen in veelvoorkomende standaard situaties
 • Rijdende afzettingen
 • Afstemming van maatregelen op de maximum snelheid in voorkomende situaties
 • Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid
 • Wegtypen
 • Op de rijbaan
 • Naast de rijbaan
 • Kruispunten en rotondes
 • Fiets- en voetpaden

Op de eerste en tweede dag worden praktijkoefeningen gedaan met foto- of video-opnames.

Resultaat 

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  het getuigschrift “Veilig werken langs de weg”.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek.

 Bekijk hier de mogelijkheden

MEER UIT HET THEMA VEILIG WERKEN

Aanmelden: Veilig werken langs de weg

Geslacht

Aanmelden: Veilig werken langs de weg

Geslacht