OPFRISCURSUS VEILIG WERKEN LANGS DE WEG

CURSUS KOSTEN: € 165,- BTW VRIJ 1 DAG MAX 12 DEELNEMERS

In deze cursus wordt kort en krachtig de standaardinformatie over het veilig werken op of aan de weg behandeld voor allerlei veel voorkomende situaties binnen en buiten de bebouwde kom. De inhoud van het boek: “Maatregelen op wegen binnen en buiten de bebouwde kom” van het CROW wordt hierbij kort en efficiënt  behandeld. Waarmee de kennis van veilig werken langs de weg weer wordt opgefrist.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor hen die in hun dagelijks werk te maken hebben met de uitvoering van en de regelgeving m.b.t. wegafzettingen, waarbij de actuele kennis weer wat opgefrist dient te worden. Tevens hebben deze deelnemers in het verleden een certificaat behaald voor het veilig werken op of langs de weg.

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen modulair behandeld:

 • Theoretische en praktische benadering van de publicatie CROW 96b
 • Vervangen van het zoeksysteem door selectieschema’s
 • Afstemming eisen basismaatregelen in veelvoorkomende standaard situaties
 • Rijdende afzettingen
 • Afstemming van maatregelen op de maximum snelheid in voorkomende situaties
 • Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid
 • Wegtypen
 • Op de rijbaan
 • Naast de rijbaan
 • Kruispunten en rotondes
 • Fiets- en voetpaden

Op één dag worden theorie- en praktijkoefeningen gedaan.

Resultaat

Na afloop ontvangen de deelnemers, als bewijs van deelname,  het getuigschrift “Opfriscursus Veilig werken langs de weg”.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek.

 Bekijk hier de mogelijkheden

MEER UIT HET THEMA VEILIG WERKEN

Aanmelden: Opfriscursus Veilig werken langs de weg

Geslacht

Aanmelden: Opfriscursus Veilig werken langs de weg

Geslacht