WILDE BIJEN & DAGVLINDERS EN HUN PLANTEN & BEHEER

CURSUS KOSTEN: € 475,- 5 DAGDELEN + 1 EXCURSIE (DAG) MAX 15 DEELNEMERS

TerraNext organiseert samen met ecologisch Ontwerp & Adviesbedrijf Vlinder er Bij en Mekologisch Beheer een cursus Wilde bijen & dagvlinders en hun planten & beheer.

Doelgroep

Deze cursus is voor natuurbeheerders, hoveniers, ontwerpers, ecologen, boeren, beleidsmakers, gebiedsbeheerders, gemeente ambtenaren, aannemers maai-beheer en urban greeners.

Inhoud

Het gaat niet goed met de insecten. Dit heeft invloed op het welzijn van planten en op het welzijn en voedsel van andere dieren zoals vogels, vleermuizen en amfibieën. Ook heeft het invloed op de biodiversiteit in het algemeen én onze eigen voedselvoorziening. 

Tijdens deze cursus krijg je informatie over de mogelijkheden van de bevordering van insecten en andere dieren in tuinen, bermen en openbare ruimte (natuurgebieden). Er wordt aandacht besteed aan planten die zij nodig hebben en het incorporeren van deze planten in de esthetische border, in bloemenweides als onderdeel van de tuinen en openbare ruimte, en in bestaande en nieuwe tuinen. Opvallend veel van onze eigen inheemse planten blijken ook prachtige planten te zijn, ook al besteden we er vaak weinig aandacht aan. Ook wordt er aandacht besteed aan onderhoudsaspecten die belangrijk zijn voor dagvlinders en wilde bijen! 

Daarnaast wordt beheer middels ecologisch maaien besproken door een zéér ervaren beheerder die al enkele decennia ecologisch maait. De toegepaste theorie op basis van duizenden uren maai-ervaring. Gefaseerd maaibeheer wordt behandeld, hoe en waarom het nuttig is zo te maaien en hoe insecten, zoals wilde bijen, hiervan kunnen profiteren. 

Iedere insectensoort heeft zijn eigen wensen en specialiteiten. Wat is daarvan te zien tijdens het beheer en hoe kun je daar rekening mee houden? De principes zijn in grote ruimtes én bloemenweides in tuinen en parken toe te passen. 

Lesprogramma

Theorie

 • Wilde bijen & (dag)Vlinders en hun planten & beheer in verschillende delen 
 • Ontwikkeling van het landschap waar insecten veel andere dieren in floreren 
 • Vijvers, libellen en amfibieën. Relaties van insecten met o.a. vogels en vleermuizen.
 • Schetsontwerpen/beheeradviezen maken

Praktijk

 • Tijdens een excursie zien deelnemers hoe het werkt in de praktijk 
 • Optioneel voor wie wil: aansluitend op de lessen naar een tuin of voorbeeld gaan kijken in de buurt van de leslocatie, gezamenlijk werken aan een idee of ontwerp.


Wat leer je tijdens de cursus?

 • Inzicht in de insectengroepen dagvlinders en wilde bijen, overeenkomsten en verschillen tussen hen in hun plantgebruik; 
 • Hoe wilde bijen planten gebruiken, met speciale aandacht voor de leefwijze van wilde bijen, waaronder stuifmeelspecialisme en foerageerafstand tot de nesten. Verband tussen de dagvlinders en hun waardplanten; 
 • Hoe je door juiste beplanting en het beheer hiervan ruimte kunt geven aan wilde bijensoorten en dagvlinders in tuin en openbare ruimte; 
 • Wat voor libellen en amfibieën belangrijk is bij de vijveraanleg. Hoe je door toegevoegde plantenkennis een esthetisch fraaie tuin ontwerpt die tegelijkertijd heel diervriendelijk is ingericht; 
 • De werking van ecologische interacties tussen de insecten groepen en hun planten en de beheersmaatregelen die daarbij horen. Hierdoor geef je een goed onderhoudsadvies; 
 • Hoe je als ontwerper en/of beheerder, binnen jouw werkgebied en in jouw eigen stijl, voor bijen, vlinders én andere dieren betekenisvolle tuinen en openbare ruimtes kunt inrichten!

Resultaat

Na afronding van deze cursus ben je in staat het verworven inzicht toe te passen en kun je anderen motiveren mee te gaan in een breed ecologisch beter beheer. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.     

Data

 • 16 mei
 • 23 mei
 • 30 mei
 • 13 juni
 • 27 juni
 • 4 juli


Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA FLORA & FAUNA

Aanmelden: Wilde bijen & dagvlinders en hun planten & beheer

Geslacht

Aanmelden: Wilde bijen & dagvlinders en hun planten & beheer

Geslacht