WILDE BIJEN & DAGVLINDERS EN HUN PLANTEN & BEHEER

CURSUS KOSTEN: € 475,- 5 AVONDEN + 1 EXCURSIE (DAG) MAX 18 DEELNEMERS

TerraNext organiseert samen met ecologisch Ontwerp & Adviesbedrijf Vlinder er Bij en Mekologisch Beheer een cursus Wilde bijen & dagvlinders en hun planten & beheer.

DOELGROEP

Deze cursus is voor natuurbeheerders, hoveniers, ontwerpers, ecologen, boeren, beleidsmakers, gebiedsbeheerders, gemeente ambtenaren, aannemers maai-beheer en urban greeners.

INHOUD

Het gaat niet goed met de insecten. Dit heeft invloed op het welzijn van planten en andere dieren zoals o.a. vogels, vleermuizen en amfibieën, hun voedsel én onze eigen voedselvoorziening.

Tijdens de cursus krijg je informatie over de mogelijkheden van maximale bevordering van planten en dieren in tuinen, bermen, natuurgebieden. Er wordt aandacht besteed aan het esthetische onderdeel van de tuinen,  hoe planten te incorporeren in bestaande en nieuwe tuinen,  planten die goed zijn voor insecten. Ook wordt aandacht besteed aan onderhoudsaspecten die belangrijk zijn voor dagvlinders en wilde bijen!

Daarnaast wordt beheer middels ecologisch maaien besproken door een zéér ervaren beheerder die al enkele decennia ecologisch maait. De toegepaste theorie op basis van duizenden uren maai ervaring. Gefaseerd maaibeheer wordt behandeld,  hoe en waarom het nuttig is zo te maaien en hoe insecten, zoals wilde bijen, hiervan kunnen profiteren.

Iedere insectensoort heeft zijn eigen wensen en specialiteiten. Wat is daarvan te zien tijdens het beheer en hoe kun je daar rekening mee houden. We gaan uit van grotere openbare terreinen maar de principes zijn net zo goed in tuinen en parken en toe te passen

Lesprogramma

Theorie

-       Dagvlinders & wilde bijen en hun planten & beheer in verschillende delen
-       Schetsontwerpen/beheeradviezen maken

Praktijk

-       Tijdens een excursie wordt de theorie meteen in praktijk gebracht 

 Wat leer je tijdens de cursus?

  • Inzicht in de insectengroepen dagvlinders en wilde bijen, overeenkomsten en verschillen tussen hen in hun plantgebruik;
  • Hoe wilde bijen planten gebruiken, met speciale aandacht voor de leefwijze van wilde bijen, waaronder stuifmeelspecialisme en foerageerafstand tot de nesten.
  • Verband tussen de dagvlinders en hun waardplanten;
  • Hoe je door juiste beplanting en het beheer hiervan ruimte kunt geven aan wilde bijensoorten en dagvlinders in tuin en openbare ruimte;
  • Hoe je door toegevoegde plantenkennis een esthetisch fraaie tuin ontwerpt die tegelijkertijd heel diervriendelijk is ingericht;
  • De werking van ecologische interacties tussen de insecten groepen en hun planten en de beheersmaatregelen die daarbij horen. Hierdoor geef je een goed onderhoudsadvies;
  • Hoe je als ontwerper en/of beheerder, binnen jouw werkgebied en in jouw eigen stijl, voor bijen, vlinders én andere dieren betekenisvolle tuinen en openbare ruimtes kunt inrichten!

RESULTAAT

Na afronding van deze cursus ben je in staat het verworven inzicht toe te passen en kun je anderen motiveren mee te gaan in een breed ecologisch beter beheer.

Na afloop ontvang je een bewijs van deelname

DATUM

Lestijden zijn op woensdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.
De dagexcursie wordt in overleg met de deelnemers gepland. 

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata. 

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN EN FISCALE REGELINGEN

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA FLORA & FAUNA

Aanmelden: Wilde bijen & dagvlinders en hun planten & beheer

Geslacht

Aanmelden: Wilde bijen & dagvlinders en hun planten & beheer

Geslacht