TIJD VOOR BIODIVERSITEIT!

CURSUS KOSTEN: € 950 6 DAGEN MAX 12 DEELNEMERS

TerraNext heeft een nieuwe 6-daagse cursus ontwikkeld:   

Tijd voor Biodiversiteit!  Een hype of bittere noodzaak, ecologisch (groen) beheer in een nieuw perspectief   

De volgende thema’s komen aan bod:   

Introductie:

 • Basis ecologie en biodiversiteit
 • Historische blik
 • Het beslag op de ruimte en de afweging van belangen   

De rol van de bodem: 

 • Groeiplaatsfactoren 
 • Bodemtypen 
 • Vruchtbaarheid
 • Helling en expositie 
 • Natuur technische aanleg en bodembewerking 
 • Aanleg van schrale(re) bodems 
 • Het voorkomen van insporing   

De rol van de planten 1: 

 • Herkennen van de vegetatie 
 • Gidssoorten 
 • Beheertypen 
 • Vegetatiestructuur en successiestadia 
 • Pioniervegetatie en graslanden 
 • Bermen 
 • Sinusmaaien effectief?   

De rol van de planten 2: 

 • Aanleg en beheer van bosplantsoen 
 • De rol van de kruiden laag 
 • Beelden en begrippen van houtige beplantingen 
 • Het effect van bosranden 
 • Voedselbossen een hype?   

De rol van de dieren: 

 • Aandachtspunten voor faunavriendelijk beheer 
 • Natuurbouwstenen 
 • Enkele typerende diergroepen uitgelicht: amfibieën, marterachtigen, vleermuizen   

Het 6e thema kiezen de deelnemers zelf, afhankelijk van hun behoefte. Het meest gekozen thema zal worden behandeld. De opties zijn:   

 • Keuze 1: Aansluiting op certificatie Wet Natuurbescherming niveau 3 
 • Keuze 2. Wat kunnen (moeten) we doen aan invasieve exoten? 
 • Keuze 3. Wat kunnen we doen aan: verzuring, verdroging, vermesting, ontsnippering. Ecologische voetprint en klimaatambities. 
 • Keuze 4. Hoe communiceren we onze doelen naar de burger, naar de politiek en de werknemers. 
 • Keuze 5. Urban rewilding: (on)mogelijkheden. Divers openbaar groen voor een leefbare groene omgeving zoals industrieterreinen, begraafplaatsen, etc.   

Verder goed om te weten: 

 • De deelnemers ontvangen van TerraNext een drietal boeken voor verdieping en met achtergrondinformatie. 
 • De cursus zal worden afgesloten met het maken van een opdracht/werkstuk. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname van Terra. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de knop Data en aanmelden bovenaan deze pagina. Zolang er nog geen startdatum bekend is, schrijft u zich in op de wachtlijst, u ontvangt dan bericht zodra de data bekend zijn.
Is er wel een startdatum bekend, dan schrijft u zich in op deze datum. U ontvangt dan een overzicht van de overige data per mail (let op, deze staan niet in de automatische bevestiging).

Locatie

Burgemeester Legroweg 33 Eelde


MEER UIT HET THEMA FLORA & FAUNA

Aanmelden: Tijd voor Biodiversiteit!

Geslacht

Aanmelden: Tijd voor Biodiversiteit!

Geslacht