Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Ketenregeling

De ketenregeling die per 1 juli 2015 is ingegaan als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is niet meer van toepassing op arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor een BBL-opleiding. Dat betekent dat BBL-leerlingen die langer over hun opleiding doen (en daarbij de maximale keten van 24 maanden overschrijden) hun opleiding in de organisatie af kunnen maken zonder dat ze in vaste dienst komen. Een werknemer die na het afronden van een BBL opleiding nóg een BBL opleiding wil volgen kan ook in de organisatie blijven werken zonder dat hem of haar een contract voor onbepaalde tijd aangeboden hoeft te worden.

Scholingsplicht

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Lees meer.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 krijgen werknemers bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. De transitievergoeding kan worden gebruikt voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Lees meer.