WERKEN MET DE SHOVEL

CURSUS KOSTEN: maatwerk, prijs op aanvraag 2 DAGDELEN

In deze cursus worden onderwerpen behandeld die staan omschreven in de ARBO-wet. Shovels zijn, afhankelijk van de bedrijfstak waarin ze worden gebruikt, onderworpen aan wettelijke bepalingen van verschillende veiligheidsbesluiten. Deelnemers kunnen na de cursus in de praktijk veilig en verantwoord werkzaamheden uitvoeren met de shovel.

De volgende onderwerpen worden tijdens deze cursus behandeld:

  • arbeidsomstandigheden en wettelijke eisen
  • volgens veiligheidsvoorschriften stoffen en goederen te transporteren
  • veiligheid en de omgeving
  • kennis en gebruik van materiaal en materieel
  • bediening van de machine
  • controle en onderhoud
  • uitrustingsstukken

Resultaat
De opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift.

Datum
De cursus start bij voldoende deelname.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA ARBO & VEILIGHEID

Aanmelden: Werken met de shovel

Geslacht

Aanmelden: Werken met de shovel

Geslacht