VAKBEKWAAMHEIDSCERTFICAAT ADR (BASIS, + TANKVERVOER, + KLEIN CHEMISCH AFVAL)

CURSUS KOSTEN: €531,00 / €731,00 / €168,00 BTW VRIJ

Het doel van deze cursus is het behalen van een vakbekwaamheidscertificaat ADR. ADR is de afkorting van de franse benaming voor de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: Accord eruopéen rélatif au transport international des marchandise par Route. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die direct betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Tot deze doelgroep behoren chauffeurs van distributiebedrijven voor gewasbeschermingsmiddelen of beroepsgoederenvervoer en begeleiders en chauffeurs van een chemokar.

NB: Ook indirect bij vervoer betrokken personeel moet volgens het ADR getraind worden. Zie hiervoor “aanvullende cursussen en opleidingen”.

De wet stelt dat gevaarlijke goederen en stoffen alleen over de weg vervoerd mogen worden als wordt voldaan aan de strenge ADR-regelgeving. Eén van die eisen is dat een chauffeur moet beschikken over een gedegen kennis. In de cursus richten wij ons op deze kennis. Na het volgen van deze cursus heeft u kennis over:

 • De indeling van gevaarlijke stoffen in gevarenklassen;
 • Eisen t.a.v. verpakkingen en etikettering;
 • Benodigde documenten voor ieder transport;
 • Eisen t.a.v het voertuig en de verplichte voertuiguitrusting;
 • Regels t.a.v. het laden, lossen en stuwage;
 • Handelinginstructies bij ongevallen en ongelukken;
 • Aanverwante zaken die te maken hebben met de ADR- regelgeving.


TerraNext biedt naast de opleiding voor het basiscertificaat de aanvullende specialisatiemodule tankvervoer aan.

1 Het basiscertificaat
Dit certificaat is voor ieder vervoer van gevaarlijke stoffen noodzakelijk. Met dit basiscertificaat mag u losgestorte of in stukgoed verpakte gevaarlijke stoffen vervoeren.
Duur: 8 dagdelen inclusief één dagdeel examen bij CCV examenhuis.

2. Basiscertificaat ADR met specialisatiemodule tankvervoer:
Extra bevoegdheid voor het vervoer van gevaarlijke vloeistoffen in een tank, tankcontainer, tankbatterij, afneembare tank, transporttank of MEGG.
Duur: 11 dagdelen, inclusief één dagdeel examen bij CCV examenhuis.

3. Aanvullende specialisatie klein chemisch afval 
Extra bevoegdheid voor chauffeurs en begeleiders van de chemokar.
Duur: 3 dagdelen, inclusief één dagdeel examen bij CCB examenhuis.

Daarnaast bestaan er voor het behalen van het vakbekwaamheidscertificaat ADR meerdere examenmogelijkheden:

 • Aanvullende specialisatiemodule klasse 1:
  Extra bevoegdheid voor het vervoeren van ontplofbare stoffen en voorwerpen.
 • Aanvullende specialisatiemodule klasse 7:
  Extra bevoegdheid voor het vervoer van radioactieve stoffen.

Toelatingseisen
Voor het volgen van de cursus vervoer gevaarlijke goederen heeft u geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is het belangrijk dat u beschikt over een goede kennis van de Nederlandse taal en in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs. Het werk- en denkniveau van de cursus is MBO.

Financiële voordelen
De door u gemaakte kosten voor de ADR-opleiding kunt u opgeven bij de belasting. Dit geldt ook voor de door u gemaakte reiskosten. Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl. Ook de subsidieregeling van de stichting SOOB is op deze opleiding van toepassing.
 

Aanvullende cursussen of opleidingen

 • Voor andere betrokkenen in het wegvervoer, zoals leidinggevenden van afdelingen, planners en werkvoorbereiders, die wel met het ADR te maken hebben, maar het ADR niet diepgaand hoeven te kennen biedt TerraNext de cursus ‘Leren werken met het ADR’. ( 1 dag, examen is niet verplicht).
 • Verlenging ADR: Om in het bezit te blijven van het ADR certificaat dient u iedere 5 jaar een herhalingexamen af te leggen. Hierdoor blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en voorschriften. Het herhalingsexamen vindt plaats tussen het 4e en 5e jaar. Als verlengingsdatum wordt de vervaldatum van het oude certificaat aangehouden. Indien de vervaldatum verstreken is, moet de kandidaat het complete basisexamen en eventueel aanvullende examens opnieuw doen. (Basiscertificaat 4 dagdelen, indien specialisatiemodule: één dagdeel plus één dagdeel voor het examen).

Resultaat
Voor het behalen van het vakbekwaamheidcertificaat dient een examen te worden afgelegd. Dit examen wordt afgenomen door CCV-examenhuis, wat onderdeel uitmaakt van het CBR. Gestreefd wordt om dit examen binnen 2 weken na de laatste cursusdag te laten plaatsvinden in de regio van de kandidaat.

Datum
De cursus start bij voldoende aanmelding.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA ARBO & VEILIGHEID

Aanmelden: Vakbekwaamheidscertficaat ADR (basis, + tankvervoer, + klein chemisch afval)

Geslacht

Aanmelden: Vakbekwaamheidscertficaat ADR (basis, + tankvervoer, + klein chemisch afval)

Geslacht