VERLENGING VCA

CURSUS KOSTEN: € 285,- BTW VRIJ 2 DAGDELEN (INCLUSIEF EXAMEN)

De geldigheidsduur van het VCA diploma bedraagt tien jaar. Is deze termijn bijna verstreken? Dan dien je opnieuw examen af te leggen om het diploma te verlengen.

Inhoud

In toenemende mate krijgen medewerkers van verschillende bedrijven te maken met hogere veiligheidseisen op het gebied van uit te voeren werkzaamheden. In de cursus wordt aandacht besteed aan het werken met grote machines en gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar en het verantwoord hijsen en tillen.

Daarnaast behandelen we thema’s als werken op grote hoogten, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidswetgeving, risico en preventie.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om een cursus op maat samen te stellen die voldoet aan specifieke eisen.

Resultaat

Volg je deze cursus, dan melden we je aan bij een extern bureau. Zij doen de certificering. Slaag je voor de cursus dan ben je weer voor 10 jaar gecertificeerd. Inhoud

Datum

Start bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA VCA CURSUSSEN

Aanmelden: Verlenging VCA

Geslacht

Aanmelden: Verlenging VCA

Geslacht