VCA VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN (VOL)

CURSUS KOSTEN: € 490 BTW VRIJ 2 DAGEN (INLCUSIEF EXAMEN)

Het doel van deze cursus is het herkennen van risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn en hiermee op een verantwoorde manier omgaan. Na de cursus ben je in staat een risico-inventarisatie en bedrijfsnoodplan op te stellen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor operationeel leidinggevenden in de groene sector, cultuurtechnische sector en/of grond, weg- en waterbouwbedrijven en land- en tuinbouwers. Voor SW-bedrijven is er de mogelijkheid om een cursus op maat te volgen met een eigen traject.

Inhoud

De cursus is een combinatie van de cursussen ‘basisveiligheid’ en ‘veiligheid’. De belangrijkste thema’s van deze cursussen worden behandeld in deze cursus en is gericht op de veiligheid van medewerkers en hun omgeving.

Voor de productie tuinbouw geldt een aangepast programma.

De cursus basisveiligheid is voornamelijk gericht op gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar. Hierin wordt aandacht besteed  aan thema’s als hijsen, tillen en werken met grote machines. Ook wordt ingegaan op veiligheidswetgeving en het werken op grote hoogte.

De cursus veiligheid is bedoeld voor leidinggevenden. De inhoud van deze cursus is meer gericht op de taken van een leidinggevende. Deelnemers leren hoe ze een risicoanalyse en bedrijfsplan maken. Ook worden onderwerpen als milieuwetgeving, arbeidsomstandigheden en toxicologie behandeld.

Resultaat

Volg je deze cursus, dan melden we je aan bij een extern bureau. Zij doen de certificering. Slaag je voor de cursus, dan ontvang je zowel het certificaat ‘basisveiligheid’ als ‘veiligheid’. De geldigheid hiervan is 10 jaar.

Datum

Start bij voldoende deelname

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

MEER UIT HET THEMA VCA CURSUSSEN

Aanmelden: VCA voor operationeel leidinggevenden (VOL)

Geslacht

Aanmelden: VCA voor operationeel leidinggevenden (VOL)

Geslacht