TRAINING VEILIG LANDBOUWVERKEER

CURSUS KOSTEN: € 50,- BTW VRIJ 1 DAG

Verbetering van kennis, vaardigheden en rijgedrag. Deze cursus is ontwikkeld op initiatief van de provincie Drenthe namens het verkeers- en vervoersberaad en in samenwerking met belangenbehartigers en onderwijs. Veilig landbouwverkeer past in het beleid van de provincie Drenthe om het verkeer in de provincie op alle plaatsen veiliger te maken.

Doelgroep

Iedereen die beroepsmatig op de wegen van provincie Drenthe komt met motorvoertuigen met beperkte snelheid (mmbs) zoals landbouwtrekkers.

Inhoud

Het programma is opgebouwd uit twee gedeelten die ingaan op veilig rijden en veilig gebruik van de weg.

Een praktische training om met behulp van een landbouwtrekker met aanhangwagen veilig tot stilstand te komen op een geprepareerde baan. Je ervaart het weggedrag van grote voertuigcombinaties op natte en gladde weggedeeltes. We trainen met verschillende snelheden en massa’s het uitwijken en remmen.

Daarnaast werken we aan de bewustwording van de eigen plaats in het verkeer en verantwoordelijkheid. Hoe zit het met de wetgeving rondom inrichtingseisen van de (zelfrijdende)  voertuigen combinaties, verwisselbare uitrustingsstukken en lading.

Wat is onze plaats op de weg? Wat te doen bij modder op de weg en hoe gaan we om met andere weggebruikers op smalle wegen of met fietsers.

Resultaat

Bewijs van deelname & presentje.

Datum

Klik op de groene knop 'AANMELDEN' voor de eerstvolgende startdata

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Bekijk hier de mogelijkheden  

Video

MEER UIT HET THEMA AGRARISCH

Aanmelden: Training Veilig Landbouwverkeer

Geslacht

Aanmelden: Training Veilig Landbouwverkeer

Geslacht