image description

ACTUEEL TerraNext slaat brug tussen agrarische sector en overheid met nieuwe cursus

Gepubliceerd op 20 juli 2023

Speciaal voor professionals uit de publieke sector die (gaan) samenwerken met de agrarische sector heeft TerraNext een cursus ontwikkeld.

Dankzij deze cursus krijgen zij een beter begrip van hoe de agrarische wereld eruitziet, wat helpt bij de communicatie met agrariĆ«rs. 

Brug slaan tussen de agrarische sector en overheid
TerraNext slaat met de cursus 'De wereld van de boer' een brug tussen de werelden van de agrarische sector en de overheid. In de 5-daagse cursus neemt TerraNext professionals uit de publieke sector mee in de wereld van de boer. Deze cursus biedt een historisch, politiek en maatschappelijk perspectief op het boerenleven. Door het delen van wetenschappelijk onderbouwde vakkennis krijgen deelnemers bovendien meer inzicht in waar een boerenbedrijf mee te maken heeft. 

We staan in Nederland voor een aantal grote ecologische en maatschappelijke vraagstukken. Hoe vinden we hiervoor duurzame oplossingen met een breed draagvlak? Dat kan alleen door samen te werken, in gesprek te blijven en door te denken in kansen, niet in tegenstellingen. Wanneer mensen echter uit verschillende werelden komen, dan kan het lijken alsof er een (te) grote afstand is om te overbruggen voordat samenwerking mogelijk is. 

Door dit kijkje in de wereld van de boer zul je beter begrijpen waar agrariĆ«rs vandaan komen en waar ze nu staan. Het geeft handvatten om effectief en constructief in gesprek te gaan met de agrarische sector, waarmee een grote stap naar duurzame oplossingen kan worden gezet. 

In het kort: 

 • 5 dagdelen: 4 theorielessen, 1 excursie naar een agrarisch bedrijf 
 • Locatie en startdatum in overleg 
 • Voor professionals uit de publieke sector 
 • Door ervaren docenten met wortels in de agrarische wereld 

Cursusinhoud:

 • De agrarische sector in een historische, politieke en maatschappelijke context. 
 • Hoe het boerenleven er vroeger uitzag en hoe dit de agrarische sector heeft gevormd. 
 • Welke rol de politiek in de loop der jaren heeft gespeeld met betrekking tot de landbouw. 
 • Hoe er grenzen aan economische groei kwamen door het groeiende milieubewustzijn. 
 • De wet- en regelgeving waarmee boeren te maken hebben. Inzicht in bedrijfstypen, grondgebruik, de veestapel, akkerbouw en biologische landbouw. 
 • De opgave waarvoor Groningen staat met het Nationaal Programma Landelijk Gebied. 
 • De mineralenkringloop in de landbouw. 
 • Het belang van bodemkwaliteit en biodiversiteit en welke rol landbouw hierin speelt. 
 • Hoe de agrarische sector zich bezighoudt met dierenwelzijn. 
 • Samenwerking omtrent een duurzame zuivelketen. 
 • Gebiedsgerichte aanpak vanuit het perspectief van een melkveehouder. 

Meer weten?
Meer weten over de cursus en samenwerkingsmogelijkheden? Neem gerust contact op met Rob Schipper via r.schipper@terra.nl of 06-23963869.