MODULE TRENDS & BLOEMWERK

VAK-OPLEIDING KOSTEN: € 200 BTW vrij 4 LESSEN + EXAMEN (OPTIONEEL).

Wil jij alles weten over Trends & Bloemwerk? Conceptueel denken, experimenteren met materialen en dit vertalen naar toepassingen met bloemen, organische en anorganische materialen? Presenteren en verpakken komen ook aan bod; daarbij sluiten we graag aan op de huisstijl van het eigen bedrijf. Vind je het leuk om je vakdeskundigheid toe te passen, te creëren en te innoveren in bloemwerk? Dan is deze module geschikt voor jou! 

Algemeen

De module Trends & Bloemwerk is onderdeel van het opleidingstraject Vakopleiding bloemschikken voor gevorderden, maar is ook als zelfstandige module te volgen. Deze module bestaat uit vier basislessen (3 uur per basisles) en optioneel een afsluitend toetsmoment 

Doelgroep

Deze module is geschikt voor: 

  • Deelnemers die vakdiploma’s/branchediploma’s hebben behaald en basisarrangementen kunnen maken op niveau van medewerker 
  • Deelnemers die langere tijd werken in de bloemendetailhandel (of aanverwante branche) en middels een portfolio kunnen aantonen dat zij basis bloemarrangementen kunnen maken  

Deze module past goed in scholingswensen van personeel uit de bloemendetailhandel. 

Inhoud

Tijdens de lessen wordt theorie omgezet in praktijkhandelingen. Cursisten krijgen bij aanvang van de opleiding het lessenplan met de opdrachten. Per les worden er twee kleinere of een grotere opdracht gemaakt. De opdrachten zijn globaal omschreven. Het zelf zoeken naar materialen en het kunnen inbrengen van een eigen stijl en smaak is daardoor mogelijk. Het draait niet om voor en nadoen van één arrangement; het gaat om trends en bloemwerk aansluitend bij de eigen werkplek of eigen stijl. Van de deelnemer wordt een pro-actieve houding gevraagd, zowel in de lessen als tijdens de voorbereiding. Inzet wordt gevraagd bij het inlezen van de opdrachten en de bijbehorende theorie, het uitzoeken van materialen en het voorbereiden van werkstukken. Optioneel is een 5de moment waarbij het geleerde wordt omgezet in een praktijktoets en beoordeling    

Toelichting kosten  

De prijs voor de cursus bestaande uit 4 lessen is € 200,- (BTW vrijgesteld). Dit is exclusief materiaal. Optioneel toetsmoment: € 100,- (dit is inclusief materiaal). 

Materiaalkosten

Dit is afhankelijk van jouw keuzes. Er kan gewerkt worden met natuurlijk materiaal uit (eigen) tuin en/of gekocht materiaal bij bloemisten/groothandels. Tijdens de module ontvang je een pasje met de mogelijkheid om bij de groothandels in Eelde te winkelen (daarom een pasfoto bij inschrijving). Het is mogelijk om voor +/-  € 30,- per les uit te komen met de materialen, als je hierbij materialen hergebruikt. Tijdens de cursus is het gebruik van hulpmiddelen en materialen uit onze kast gratis. Dit kunnen bijvoorbeeld bloemistendraden, steekschuim, lint, touw ed. zijn. Bij aanvang van de module ontvangt u materialen die u kunt gebruiken tijdens de lessen. 

Resultaat  

Het volgen van alle vier de lessen en het uitwerken van de opdrachten wordt afgesloten met een bewijs van deelname. Als er gebruik gemaakt wordt van het examen, dan wordt het afgesloten met een getuigschrift. Dit getuigschrift is 1 van de in totaal 5 getuigschriften die nodig zijn om in aanmerking te komen voor het doen van eindexamenonderdelen voor de Vakopleiding Bloemschikken voor gevorderden. 

Locatie

De module wordt gegeven bij Terra MBO Groningen.
Lestijden: woensdagavond van 18.15 uur tot 21.30 uur.

Datum

De cursus start bij voldoende groepsgrootte. De lessen zijn onderdeel van de Vakopleiding Bloemsierkunst voor gevorderden, maar kunnen ook los gevolgd worden. Als u zich aanmeldt, wordt u op de wachtlijst geplaatst. LET OP: de startdatum van de wachtlijst is fictief. De cursus kan eerder of later worden gepland, afhankelijk van de aanmeldingen.

Subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen 

Voor het volgen van scholing zijn er diverse mogelijkheden voor subsidie en/of belastingaftrek. Hoofdstuk 7 in de CAO Bloemendetailhandel geeft informatie over het recht op betaald scholingsverlof. Kijk voor eventueel andere mogelijkheden op Rijksoverheid.nl.

MEER UIT HET THEMA VAKOPLEIDING BLOEMSIERKUNST VOOR GEVORDERDEN

Aanmelden: Module Trends & Bloemwerk

Geslacht

Aanmelden: Module Trends & Bloemwerk

Geslacht