Werken en Leren

Al werkend en lerend een erkend mbo diploma halen? Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn mbo-opleidingen op 4 niveaus: 

 • Assistent opleiding (entree)
 • Basis beroepsopleiding (niveau 2)
 • Vakopleiding (niveau 3)
 • Middenkaderopleiding (niveau 4)


Bij TerraNext kun je terecht voor een mbo-opleiding in de richting Tuin, Park & Landschap of Bloem & Design. Je kunt deze opleidingen volgen via verschillende leerwegen, namelijk BBL of BOL.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als student-werknemer drie of vier dagen per week in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag per week naar school. Dit werken kan middels een:

 • arbeidsovereenkomst waarbij je minimaal 650 praktijkuren per lesjaar werkt
 • stage met behoud van uitkering
 • arbeidsovereenkomst via een uitzendorganisatie die jou te werk stelt bij een erkend leerbedrijf

Voor je begint met de opleiding dient er een schriftelijke toestemming van de uitkerende instantie of uitzendorganisatie voor het volgen van de opleiding bij de administratie van TerraNext aanwezig te zijn.

BBL-opleidingen worden vaak gevolgd door:

 • Mensen die al (gedeeltelijk) een opleiding hebben gedaan en nu verder willen leren.
 • Mensen die van beroep willen veranderen.
 • Mensen die op oudere leeftijd willen starten op de arbeidsmarkt.
 • Mensen die door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid re-integreren.

Beide manieren van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie op school, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding.

Het bedrijf of de instelling waar je werkzaam bent, moet een erkend leerbedrijf zijn.

Beroepsopleidende Leerweg (BOL)

Bij een BOL-opleiding ga je de hele week naar school en doe je praktijkervaring op tijdens je stageperiodes. Bij TerraNext wordt alleen een BOL-opleiding aangeboden voor Entree. Ook de stage bij een BOL-opleiding moet je volgen bij een erkend leerbedrijf.

Klik hier voor ons aanbod, waaronder de mbo-opleidingen

Erkend Leerbedrijf

Je kunt alleen een BBL-opleiding volgen, als je een arbeidsovereenkomst hebt met een erkend leerbedrijf. Het leerbedrijf verzorgt het praktijkdeel van de BBL-opleiding. De brancheorganisatie gaat aan de hand van kwaliteitscriteria na of een bedrijf of instelling als leerbedrijf erkend kan worden. De gegevens van alle erkende leerbedrijven staan op www.stagemarkt.nl. 

TerraNext heeft veel contacten met het bedrijfsleven. Lukt het je niet om een geschikte leerwerkplek te vinden of heb je vragen, neem dan contact op met TerraNext.