Ontwikkelingen Coronavirus

Maart 2021

Vanaf 1 maart 2021 kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor les naar school. Het openen van de scholen vindt plaats onder bepaalde voorwaarden. Zodat het voor studenten en docenten zo veilig en verantwoord mogelijk is. Deze versoepeling komt bovenop de mogelijkheden die er al zijn voor bepaalde groepen studenten. Namelijk voor het volgen van praktijklessen, voor kwetsbare studenten en voor studenten die voor examens naar school gaan.

Omdat studenten in het BBL-onderwijs sowieso maar 1 dag per week voor les naar school gaan, kunnen in principe alle groepen weer voor lessen naar school. Eventuele uitzonderingen hoor je van je docent.

Klik hier voor informatie van de overheid over de openstelling van het MBO-onderwijs.

31 maart 2020 20:30 uur

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit betekent dat er bij TerraNext geen reguliere onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd tot die tijd. 

Wij zijn per mail bereikbaar via info@terranext.nl. Onze accountmanagers en jobcoaches zijn mobiel bereikbaar. 

19 maart 2020 13:00 uur

Door alle maatregelen die het kabinet heeft genomen in de aanpak van het coronavirus geldt voor TerraNext op dit moment het volgende:

  • Van maandag 16 maart tot maandag 6 april worden er geen onderwijsactiviteiten uitgevoerd.
  • Coaching vindt plaats op afstand.
  • Alle geplande cursusactiviteiten worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
  • TerraNext is bereikbaar per mail via info@terranext.nl. 
  • Accountmanagers en jobcoaches zijn mobiel bereikbaar.
  • Docenten en SLB-ers zijn op afstand bereikbaar via de mail en informeren de studenten en BPV-bedrijven over de activiteiten die kunnen worden gedaan in deze periode.
  • De BPV kan gewoon doorgaan, tenzij het bedrijf of de student/ouder hier anders in beslist. Mocht dit het geval zijn neem dan contact op met je SLB-er.

Voor specifieke vragen over de ontwikkelingen van het coronavirus kijk op www.rivm.nl.

Gezondheid staat natuurlijk voorop. Blijf daarom alert op de eigen gezondheid en probeer mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.