image description

ACTUEEL Problemen met website Bureau Erkenningen

Gepubliceerd op 7 februari 2023

Van de AOC Raad kregen wij bericht over problemen met de website van Bureau Erkenningen.

Van de AOC Raad kregen wij dit bericht:

Er doet zich momenteel een probleem voor op onze sites van Erkenningen, Keurmerk en NKC. We zijn getroffen door een aanval van buitenaf. Op dit moment zijn wij drukdoende om te achterhalen wat er is gebeurd.

Daarna gaan wij zorgen dat de functionaliteiten weer veilig te gebruiken zijn. Op het moment dat dat zo is, zullen wij jullie zo spoedig mogelijk berichten.

Wij verzoeken u de informatiestroom richting Bureau Erkenningen tot nader orde op te schorten, zodat wij ons nu kunnen richten op het oplossen van het probleem. Ook wij kunnen nu namelijk geen handelingen doen op de sites.