image description

ACTUEEL Ontwikkelingen TerraNext

Gepubliceerd op 12 juli 2021

TerraNext breidt activiteiten uit naar alle Terra MBO vestigingen, voortaan vanuit Groningen.

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen TerraNext, TerraStart en het MBO van Terra. Wij zien bijvoorbeeld veel kansen in Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en daarom worden de onderwijsactiviteiten op dit gebied uitgebreid. 

Op dit moment biedt Terra het (jong)volwassenenonderwijs en het cursus- en contractonderwijs met name aan binnen de opleidingsdomeinen Groene Ruimte en Bloem, Groen & Styling. Met ingang van schooljaar 2021-2022 breiden we dit uit naar de opleidingsdomeinen Agro, Dierverzorging, Hippisch en Voeding & Voorlichting. 

Door het Terra-breed aanbieden van het volwassenenonderwijs, BBL en Cursus & Contractonderwijs krijgen wij een breder opleidingsaanbod. Hiermee spelen wij in op de vraag vanuit de markt én verwachten wij meer studenten aan te trekken.

TerraStart heeft een bijzonder positie binnen Leven Lang Ontwikkelen, omdat het zich op een specifieke doelgroep richt. Ook de TerraStart activiteiten zullen Terra-breed worden ingezet. 

Rol TerraNext
TerraNext blijft de regie en ondersteuning op cursus-en contractonderwijs (markt) houden, in nauwe verbinding met de MBO-vestigingen. Daarom zal dit vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) vanuit Terra MBO Groningen georganiseerd worden. De locatie van TerraNext in Eelde zal deels nog als uitvoerlocatie van bepaalde onderwijsactiviteiten van TerraNext blijven. Ook zal een deel door het VMBO in Eelde gebruikt gaan worden. Tot slot krijgt het gebouw ook een bijzondere invulling met het TechLab, speciaal voor het VO-onderwijs in de regio. 

Wat betekent dit voor de studenten van TerraNext?
Alleen studenten van de VHG branche-opleiding krijgen nog les op de locatie van TerraNext in Eelde. Alle andere studenten zullen vanaf de start van het nieuwe schooljaar les krijgen op de locatie van Terra MBO in Groningen. De studenten zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Wat verandert er voor onze bedrijfsrelaties?
In eerste instantie verandert er voor onze bedrijfsrelaties niets. Wanneer u contact opneemt met TerraNext, krijgt u nog steeds een medewerker van TerraNext aan de telefoon. Echter, het onderwijs (met uitzondering van de VHG branche-opleiding) zal niet meer plaatsvinden op de locatie van TerraNext in Eelde, maar op één van de andere vestigingen van Terra MBO. Uiteraard blijft het mogelijk om het onderwijs op locatie van de opdrachtgever uit te voeren. Dit deden we al én blijven we doen. 

Met al deze ontwikkelingen denken wij het Leven Lang Ontwikkelen een betere en duurzamere positie binnen Terra te geven. 

Nieuwe adresgegevens
Dit zijn onze adresgegevens vanaf 23 augustus 2021:

TerraNext
Hereweg 99
9721 AA Groningen
 info@terranext.nl
Tel. (050) 368 23 90 

Openingstijden: 8.15-16.45 uur
Telefonische bereikbaarheid: 7.30 - 16.00 uur.

 We ontmoeten u graag bij Terra! 

 Met vriendelijke groet,
Hanneke Benda Afdelingsdirecteur TerraNext