image description

ACTUEEL Masterclass Kringlooplandbouw groot succes!

Gepubliceerd op 14 november 2019

Terra organiseerde op woensdag 27 november een Masterclass Kringlooplandbouw.

Meer dan 40 deelnemers hebben bij Terra mbo Meppel deelgenomen aan de Masterclass Kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is één van de actuele thema’s in de agrarische sector. De bodem en het bodemgebruik nemen hierbij een belangrijke plaats in. Een gezonde bodem heeft bijvoorbeeld positieve effecten op het bedrijfsrendement in deze sector. De avond werd goed bezocht door ondernemers, studenten en oud-studenten van Terra. Derk-Evert Waalkens van TerraNext heeft de avond geleid. 

Tijdens de Masterclass waren twee experts aanwezig om een presentatie te geven. Albert Jan Bos van DLV Advies heeft zijn kennis over de voor- en nadelen van verschillende beweidingssystemen gedeeld. Ook heeft hij uitgelegd hoe je weiden tot een succes kan maken en hoe het Nieuw Nederlands Weiden toepasbaar gemaakt kan worden. Peter Takens van Kringlooplandbouw Advies heeft de aanwezigen op een kritische wijze meegenomen in de ontwikkelingen rondom kringlooplandbouw. De deelnemers werd de mogelijkheid geboden om de licentie van thema teelt te verlengen.