image description

ACTUEEL Einde coulanceregeling gewasbescherming & wet natuurbescherming

Gepubliceerd op 22 juni 2020

Nu het weer mogelijk is om bijeenkomsten te organiseren wijzigt de coulanceregeling.

Gewasbescherming
Wegens de maatregelen corona was het de afgelopen periode niet mogelijk om fysieke kennisbijeenkomsten te organiseren. Om problemen bij houders van een vakbekwaamheidsbewijs te voorkomen is er daarvoor een coulanceregeling opgezet; verlopen pasjes blijven in deze periode toch geldig. Nu het weer mogelijk is kennisbijeenkomsten te organiseren is ook duidelijk hoe de coulanceregeling gaat uitwerken.

De coulanceregeling geldt voor alle licenties (vakbekwaamheidsbewijzen) gewasbescherming (UG, BG, AG en DB) en biociden (M&W, KBA en KBA-GB), met een einddatum 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020. U krijgt tot 1 januari 2021 om de ontbrekende kennisbijeenkomsten alsnog te volgen. Wanneer er voldoende kennisbijeenkomsten zijn gevolgd, wordt de licentie verlengd met ingang van de (oorspronkelijke) vervaldatum. Voor licenties met een vervaldatum buiten de genoemde periode geldt de coulance regeling niet.

Wet Natuurbescherming
Vanwege de corona periode blijven certificaten Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet/Wet Natuurbescherming,  langer geldig. Certificaten met een vervaldatum tussen 16 maart 2020 en 31-12-2020 hebben tot aan 01 januari 2021 de tijd om verlengd te worden. Nieuwe certificaten krijgen als ingangsdatum de datum van hercertificering wanneer deze ligt na de vervaldatum.    


Inmiddels zijn er weer een aantal bijeenkomsten gepland, waaronder:

  • Uitvoeren gewasbescherming licentie 1 op 30 september, voor aanmelding klik hier
  • Kennisbijeenkomst Gewasbescherming vanaf 29 november, voor aanmelding klik hier
  • Hercertificering Wet Natuurbescherming vanaf 25 september, voor aanmelding klik hier 
  • Cursus Wet natuurbescherming vanaf 4 september, voor data en aanmelding klik hier
  • Voor alle cursussen en data klik hier