VHG BRANCHEOPLEIDING HOVENIER (JAAR 2)

VHG-BRANCHEOPLEIDING KOSTEN: €2.650 BTW VRIJ 1 JAAR - 28 LESDAGEN WAARVAN 3 ZATERDAGEN

TerraNext organiseert in samenwerking met de branchevereniging van hoveniers (VHG) de opleiding tot Vakbekwaam Hovenier. Deze opleiding bestaat uit 3 delen. Ieder onderdeel vormt een afzonderlijke en afgerond geheel, waar een certificaat voor te behalen is.

De drie onderdelen moeten afzonderlijk gehaald worden, alvorens men het diploma Vakbewaam Hovenier ontvangt.

De opleiding Hovenier is het tweede jaar van de VHG Brancheopleiding tot Vakbekwaam Hovenier. In dit leerjaar leert de deelnemer de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en van de tuintechniek. Vaktechniek staat centraal. Dus geen algemene vakken zoals Nederland of maatschappijleer, maar wel plantenkennis, bodemkunde, Arbo en veiligheid en aanleg- en onderhoudsvaardigheden.

Deze opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die bij een hoveniers- of groenvoorzieningsbedrijf werkt of wil gaan werken maar nog niet de juiste opleiding heeft gevolgd. Ook wie hobbymatig bezig is met het aanleggen en onderhouden van zijn/haar tuin, kan deelnemen.

Voorwaarde om te kunnen starten met de opleiding Hovenier is het certificiaat Aankomend Hovenier of een vergelijkbare opleiding.

Tijdens dit tweede jaar leert u de basisvaardigheden van het tuinontwerpen en de tuintechniek. Op het programma staan o.a.:

  • landmeten en waterpassen (theorie en praktijk)
  • begroten en werkplanningen maken
  • plantenkennis
  • toegepaste beplantingsleer
  • gewasbescherming
  • algemene vakkennis
  • motorkettingzagen*
  • basishandelingen tuintekenen
  • basishandelingen techniek van de aanleg

*Het onderdeel motorkettingzagen wordt op NKC 4 niveau aangeboden en cursisten ontvangen een getuigschrift. Voor het NKC-certificaat vragen we 25 euro examenkosten.

Zelfstudie
Deelnemers die opgaan voor het examen Aankomend hovenier en Hovenier dienen zelfstandig de modules vakkennis en nomenclatuur door te werken. Deze modules hebben een studiebelasting van 10 uur per week.

Examen

Ieder onderdeel wordt afgesloten met een landelijk erkend examen onder toezicht van de branchevereniging VHG.

Opleidingsduur
2e jaar: Hovenier 
- 28 lesdagen, waarvan 3 zaterdagen, van 6 klokuren. Totale lestijd van 168 uur. 

Toelatingsvoorwaarden

Voor de opleiding geldt in principe een minimumleeftijd van 21 jaar.
Voor inschrijving is de VHG opleiding Aankomend Hovenier, VMBO, LBO, of een andere, vergelijkbare opleiding noodzakelijk.

Resultaat
Wordt de opleiding met een voldoende afgesloten, dan ontvang je het VHG certificaat vakopleiding Hovenier.

Datum
Klik op de knop Data en aanmelden voor de actuele startdatum.

De lestijden zijn van 16:00 uur tot 22:00 uur.

Subsidie mogelijkheden
Voor de VHG Branche-opleiding zijn er subsidiemogelijkheden via Colland Arbeidsmarkt. Voor meer informatie: zie het document onder Downloads op deze pagina.  

Lees hier meer over de VHG Brancheopleidingen

Video

MEER UIT HET THEMA VHG

Aanmelden: VHG Brancheopleiding Hovenier (jaar 2)

Geslacht

Aanmelden: VHG Brancheopleiding Hovenier (jaar 2)

Geslacht